Skovsyre (blade)

Skovsyre

Videnskabeligt navn: Oxalis acetosella L.

Skovsyre tilhører surkløverfamilien og er en lav urt, som bl.a. vokser i skovbunde i Danmark. Skovsyre blomstrer i april-maj.

Indtag af skovsyre i for store mængder kan være sundhedsskadeligt pga. et højt indhold af oxalsyre. Et enkelt større indtag på én gang kan føre til opkastninger. Derfor bør skovsyre kun konsumeres i begrænsede mængde som krydderurt eller pynt på maden. Særligt børn bør kun indtage en begrænset mængde af skovsyre. Hvis man koger fødevarer, der indeholder oxalsyre, som f.eks. spinat, vil en del af oxalsyren forsvinde ud i kogevandet.

Generelt bør man ikke på daglig basis indtage for store mængder oxalatholdige fødevarer. Det anbefales, at voksne ikke spiser mere end 14 gram friske skovsyreblade på én dag. Det vil hos et barn på 10 kg svare til 2 gram friske blade.

Når planten ikke blomstrer, kan bladene forveksles med kløver f.eks. hvidkløver (Trifolium repens L.) eller andre arter f.eks. surkløver bl.a. rank surkløver (Oxalis stricta L.). Disse arter er ikke risikovurderede i forbindelse med denne planteliste.

Blade

Blade fra skovsyre er ikke novel food, og plantedelene kan derfor markedsføres uden en forudgående novel food-godkendelse. Ved markedsføring skal der dog tages hensyn til de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er ved et for højt indtag.

Bemærk, at hvis bladene markedsføres som et ekstrakt eller olie, så vil denne markedsføring sandsynligvis være novel food og kræve en novel food-godkendelse inden markedsføring.

Øvrige overjordiske dele

Øvrige overjordiske dele er desuden ikke novel til brug i kosttilskud og kan derfor markedsføres til brug i kosttilskud uden en forudgående novel food-tilladelse.

Bemærk, at hvis plantedelene markedsføres til kosttilskud som ekstrakt eller olie, så vil denne markedsføring sandsynligvis være novel food og kræve en novel food-tilladelse inden markedsføring.