Bøg (blade og nød)

Bøgeblade

Bøg

Videnskabeligt navn: Fagus sylvatica L.

Bøgetræet, som tilhører bøgefamilien, er udbredt i de danske skove. Bladene springer ud omkring maj, mens bogen - træets små trekantede nødder - er modne omkring oktober.

Nødden (bog) har i et vist omfang været indsamlet og spist i Europa før i tiden, men indtaget af både rå og varmebehandlede bog har ført til akutte forgiftningstilfælde hos mennesker allerede efter indtagelse af 10-20 frø. Derfor bør man ikke spise mere end få nødder ad gangen. Det er ikke kendt, hvilket giftstof, der er årsag til forgiftningerne.

Giv væske og kontakt Giftlinjen, hvis et barn har spist mere end 10 bog (bispebjerghospital.dk)

Olie presset af bog har en kendt anvendelse i Europa og er derfor ikke novel food. Der er ikke kendskab til forgiftningstilfælde ved indtag af olien. 

Bladet er kun spist begrænset, og der er meget lidt viden om bladets indholdsstoffer. På den baggrund bør de nyudsprungne blade kun spises i begrænset mængde, f.eks. ved at spise et ungt blad i ny og næ.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Nødden fra bøg samt olie presset af nødden er ikke novel food og kan derfor markedsføres uden en forudgående novel food-godkendelse. Ved markedsføring skal der dog tages hensyn til de sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der er ved et for højt indtag af nødderne.

Bemærk, at hvis plantedelene markedsføres som et ekstrakt, så vil denne markedsføring sandsynligvis være novel food og kræve en novel food-godkendelse inden markedsføring.

Da blade fra bøgetræet betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre bladene som fødevare, med mindre man kan forelægge dokumentation for, at bladene ikke er novel food, eller at brugen af bladene bliver novel food-godkendt i EU.