Gul snerre (blomster)

Gul snerre

Videnskabeligt navn: Galium verum L.

Gul snerre tilhører krapfamilien og er en flerårig urt, der vokser på mager jord ved bl.a. vejkanter og klitter. Planten blomstrer med sødtduftende blomster i juni-august.

Blomsterne har i 1600-1700-tallet været anvendt til fremstilling af eddike og øl. Litteraturen beskriver, at planten kan få mælk til at koagulere under fremstillingen af ost, hvilket kan forklare betydningen af plantens latinske navn, Galium verum L., som betyder den "sande mælkeløbeurt".

Planten har dog ikke været anvendt som fødevare i Europa de sidste 100 år, og der er ingen viden om eventuelle giftige virkninger af indtag af planten.

Der er begrænset viden om indholdsstoffer i planten, men fra den æteriske olie fra blomsten er der bl.a. fundet indhold af anthraquinoner, som kan give anledning til sundhedsmæssig bekymring, men der er ingen viden om mængderne af stofferne.

Da der er så lidt viden om indholdsstofferne i planten og eventuelle skadelige effekter, bør planten ikke spises.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Da gul snerre betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre gul snerre til konsum, med mindre man kan forelægge dokumentation for, at gul snerre ikke er novel food, eller at brugen af gul snerre bliver novel food-godkendt i EU.