Guldnælde (overjordiske dele)

Guldnælde

Videnskabeligt navn: Lamium galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek.

Opdeles i underarterne Lamium galeobdolon ssp. argentatum (haveguldnælde) og Lamium galeobdolon ssp. galeobdolon (almindelig guldnælde)

Synonym: Lamiastrum galeobdolon (L.) Ehrend. & Polatschek, Galeobdolon luteum Huds.

Guldnælde tilhører læbeblomstfamilien og består af to underarter henholdsvis haveguldnælde og almindelig guldnælde. Det er en krybende plante, som vokser vildt i løvskove, og som i haver ofte plantes som bunddække under f.eks. buske. Planten har sølvgrå-plettede blade og blomstrer fra maj til juni med fine gule blomster.

Guldnælde er en plante, hvor der er meget lidt viden om anvendelsen som fødevare. Der er ikke beskrevet skadevirkninger ved indtag af guldnælde, men det er heller ikke beskrevet, at planten har været anvendt nævneværdigt som fødevare. Dog er det kendt, at man i Spanien har suget nektar fra blomsterne.

Der er kun lidt viden om indholdsstoffer i planten, men bladene har et højt indhold af DIBOA (2,4-dihydroxy-1,4-benzoxasin-3-on), som er et genotoksisk stof, dvs. et stof, der skader arveanlæggene/DNA i forskellige typer af reagensglasforsøg. At et stof er genotoksisk i reagensglasforsøg betyder ikke, at det samme nødvendigvis er tilfældet i mennesker. Det kræver flere forsøg f.eks. med forsøgsdyr at afklare dette, men det indikerer, at der kan være anledning til sundhedsmæssig bekymring, og med den nuværende viden om planten kan indtag ikke anbefales i nogen mængde.

Guldnælde bør derfor ikke spises på grund af manglende viden og plantens og eventuelle risici ved indtag.

Med sine sølvgrå pletter på bladene er guldnælde svær at forveksle med andre arter. De to underarter kan dog forveksles.

Da guldnælde betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre guldnælde til konsum, med mindre man kan forelægge dokumentation for, at guldnælde ikke er novel food, eller at brugen af guldnælde bliver novel food-godkendt i EU.