Gyvel, almindelig (blomst)

Almindelig gyvel

Videnskabeligt navn: Cytisus scoparius (L.) Link

Synonymnavn: Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J.Koch

Gyvel – også kaldet almindelig gyvel – tilhører ærteblomstfamilien og er en busk, der trives på næringsfattig jord og vokser på bl.a. heder og skrænter. Busken blomstrer med gule, stærkt duftende blomster.

Almindelig gyvel betragtet som en giftplante og bør ikke spises. De mest betydningsfulde indholdsstoffer i blomsten i forhold til giftighed er quinolizidinalkaloider og tyramin. Frøene indeholder lektiner, og blade og stængler indeholder isoflavoner, som også er giftige.

Ekstrakter af planten, herunder ekstrakter af de blomstrende toppe, har tidligere været anvendt som lægemiddel. Her blev anvendelse under graviditeten frarådet pga. indholdet af quinolizidinalkaloidet spartein, som kan forårsage sammentrækninger af livmoderen og en mulig abortfremkaldende effekt.

Planten bør ikke spises. Giftlinjen anbefaler, at der gives væske, og at man kontakter lægen, hvis man har indtaget mere end 10 frø eller større plantedele.

Læs Giftlinjens anbefalinger her

Blomsten kan forveksles med blomster fra almindelig tornblad (Ulex europaeus L.), engelsk visse (Genista anglica L., farvevisse (Genista tinctoria L.) og håret visse (Genista pilosa L.)​.

Da gyvel betragtes som en ny fødevare (novel food), og planten ikke betragtes som sikker til fødevarebrug, er det ikke tilladt at markedsføre gyvel, med mindre man kan forelægge dokumentation for, at gyvel ikke er novel food, og at produktet er sikkert at indtage. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol. Alternativt skal bladene novel food-godkendes i EU.