Rabarber (blade)

Haverabarber

 Videnskabeligt navn: Rheum rhabarbarum L.

Synonym: Rheum undulatum L.

Rabarber (haverabarber) tilhører pileurtfamilien og er en dyrket plante, som har sæson først på sommeren omkring maj-juni. Det er almindeligt at spise stænglerne, men indtag af de grønne rabarberblade bør ikke spises.

Blot 10-20 gram rabarberblade kan føre til alvorlig forgiftning. Der er endda set tilfælde på forgiftning med dødelig udgang. Bladene har været anbefalet som erstatning for spinat på tidspunkter, hvor der har været mangel på mad f.eks. under 1. verdenskrig i Storbritannien. Da denne anvendelse førte til flere forgiftningstilfælde, herunder dødsfald hos mennesker, blev der efterfølgende advaret mod at spise rabarberblade. Det giftige indholdsstof i bladene er ikke endelig kendt. Rabarber har generelt et højt indhold af oxalsyre, men dette vurderes ikke alene at kunne fremkalde disse forgiftningstilfælde. Andre stoffer som derivater af anthraquinoner spiller formodentlig også en rolle.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Da bladene betragtes som en ny fødevare (novel food), og fødevaren ikke betragtes som sikker til fødevarebrug, er det ikke tilladt at markedsføre bladene med mindre, man kan forelægge dokumentation for, at bladene ikke er novel food og kan dokumentere, at produktet er sikkert at indtage. Denne dokumentation skal kunne fremvises ved en eventuel kontrol. Alternativt skal bladene novel food-godkendes i EU.