Sødskærm (overjordiske dele)

Solskærm

Videnskabeligt navn: Myrrhis odorata (L.) Scop.

Sødskærm – også kaldet spansk kørvel – tilhører skærmplantefamilien. Den findes i Danmark bl.a. i løvskove. Planten smager af anis og bliver anvendt som krydderi og smagsgiver til alkoholholdige drikkevarer.

Der er generelt meget få undersøgelser af plantens indholdsstoffer. Plantens æteriske olie indeholder bl.a. methyleugenol i forskellig grad, hvorfor en anvendelse på mere end 12,5 gram friske blade eller 1,3 gram tørrede blade vil kunne føre til et indtag af dette stof, der vurderes som sundhedsmæssigt betænkeligt. Methyleugenol er klassificeret som muligvis kræftfremkaldende af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der mangler undersøgelser af, om planten ligesom andre planter fra skærmplantefamilien indeholder furokumariner, som kan være sundhedsmæssigt betænkelige.

Hyppig anvendelse eller gentagent indtag af planten i større mængder kan være forbundet med en sundhedsmæssig bekymring. Derfor bør planten kun spises i små mængder som krydderi.

Sødskærm kan forveksles med vild kørvel (Anthriscus sylvestris L. Hoffm.), hvas randfrø (Torilis japonica) (Houtt.) DC.) og den giftige sideskærm (Berula erecta (Huds.) Coville).

Flere arter inden for skærmplantefamilien er giftige, og arterne kan overfladisk ligne hinanden. Ved sankning er det derfor vigtigt at lære arterne at kende for at undgå forgiftninger.

Da sødskærm betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre planten som fødevare med mindre, man kan forelægge dokumentation for, at de ikke er novel food eller at brugen af plantedelene bliver novel food-godkendt i EU.

Overjordiske dele af sødskærm er dog ikke novel til brug i kosttilskud og kan derfor markedsføres til brug i kosttilskud uden en forudgående novel food-tilladelse.

Bemærk, at hvis plantedelene markedsføres til kosttilskud som ekstrakt eller olie, så vil denne markedsføring sandsynligvis være novel food og kræve en novel food-tilladelse inden markedsføring.

Planten kan desuden anvendes som smagsgiver i alkoholholdige drikkevarer. Dette er reguleret af EU-aromaforordning 1334/2008.