Stolt kavaler (blomster og blade)

Stolt kavaler

Videnskabeligt navn: Cosmos bipinnatus Cav.

Stolt kavaler tilhører kurvblomstfamilien og er en en-årig plante, som blomstrer fra juni-oktober.

Der er begrænset viden om plantens indholdsstoffer og ingen undersøgelser af dens mulige skadelige virkninger. En anden art, som ikke har noget dansk navn (Cosmos caudatus Kunth), medførte negative effekter på leveren hos rotter efter indtag af ekstrakt af planten. Der er ikke kendskab til forgiftninger på baggrund af indtag af stolt kavaler, men heller ikke meget kendskab til, at planten har været spist.

På baggrund af den yderst begrænsede viden om blomster og blade fra planten bør den ikke spises.

Der er ikke kendskab til forvekslingsmuligheder.

Da blade og blomster fra stolt kavaler betragtes som en ny fødevare (novel food), er det ikke tilladt at markedsføre plantedelene til konsum med mindre, man kan forelægge dokumentation for, at plantedelene ikke er novel food eller at brugen af plantedelene bliver novel food-godkendt i EU.