Februar - april: Deta​ilvirksomhed​ers levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder

Kampagnen har fokus på detailvirksomheders efterlevelse af 1/3-reglen og/eller oplagringsreglen, som rammesætter detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder.

Når en detailvirksomhed leverer animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg og produkter med indhold af disse fødevaretyper) til andre virksomheder, skal virksomheden være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering efter 1/3- reglen og/eller levering efter oplagringsreglen.

Ved levering til andre detailvirksomheder efter 1/3-reglen skal virksomheden kunne dokumentere, at den overholder omsætnings-, mængde-, og afstandsgrænserne. Ved levering efter oplagringsreglen skal detailvirksomheder overholde de specifikke temperaturkrav i hygiejneforordningen for animalske fødevarer for det konkrete animalske produkt, og virksomheden må alene "oplagre" varen.  De sædvanlige sporbarhedskrav finder også anvendelse, så sporbarhed vil også blive omfattet i en vis grad i denne kampagne.​

Kampagnens formål er, at:

  • Kontrollere, at fødevarevirksomheder, der leverer animalske fødevarer  efter "1/3-reglen" eller "oplagringsreglen", har aktiviteten korrekt registreret i KOR.
  • Kontrollere, at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter "1/3-reglen", kan fremvise et regnskab, der lever op til dokumentationskravet, og at leverancerne er indenfor omsætnings-, mængde- og afstandsgrænserne, samt at krav om sporbarhed er overholdt. 
  • Kontrollere at detailvirksomheder, der leverer animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter "oplagringsreglen", overholder betingelserne herfor, herunder at aktiviteterne udelukkende består i oplagring (eller transport), at de specifikke temperaturkrav i bilag III i den animalske hygiejneforordning er overholdt, og at krav om sporbarhed er overholdt.
  • Øge detailvirksomheders kendskab til mulighederne for at levere animalske fødevarer til andre detail- og engrosvirksomheder og vejlede dem om betingelserne herfor.
  • ​Relevante detailvirksomheder med registrering efter 1/3-reglen, herunder også virksomheder under kædekontrol. (f.eks. dagligvareforretninger, institutionskøkkener, restauranter og specialforretninger som slagterbutikker, fiskehandlere og ostehandlere)
  • Relevante detailvirksomheder og detail med engros med registrering efter oplagringsreglen, herunder virksomheder under kædekontrol (f.eks. dagligvareforretninger, institutionskøkkener, restauranter og specialforretninger som slagterbutikker, fiskehandlere, ostehandlere og engroshandel med salg til detailvirksomheder)

I denne kampagne gennemføres alle kontrolbesøgene i virksomheder, der er registreret med aktiviteten "1/3-reglen" og/eller "oplagringsreglen". Kontrolbesøgene gennemføres som uanmeldte kontroller.​

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834