Januar - september: Ern​ærings- og sundhedsanprisninger på dagligvarer

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe et veloplyst valg. Kampagnekontrollen er udført på baggrund af EU-reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger og fødevareinformation.

Ernærings- og sundhed​​sanprisninger kan hjælpe​ forbrugerne til at træffe et veloplyst v​​alg.

Forbrugerne skal kunne stole på de anprisninger, der anvendes på fødevarer vedrørende indhold af​​ f.eks. protein eller fiber. Hvis virksomhederne ikke har styr på disse regler, er der en risiko for, at forbrugere bliver vildledt i forhold til indtagelse af produkter, der ikke lever op til de ernærings- eller sundhedsmæssige egenskaber, der fremhæves.

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan være en udfordring både for detail- og engrosvirksomheder, fordi området er komplekst og det bl.a. kræver et vist forarbejde at kunne anvende anprisningerne korrekt. Det viser tidligere kontrolkampagner samt kontrollen af f.eks. forbrugerklager.​

Kampagne​ns fokus

I kampagnen i 2022 vil Fødevarestyrelsen fokusere på at kontrollere ernæringsanprisninger, der er anvendes på almindelige færdigpakkede fødevarer samt i markedsføringsmateriale på fx hjemmeside og sociale medier.

Relevante f​​ødevaregrupper er alle almindelige fødevarer, der markedsføres med en eller flere ernæringsanprisninger på emballagen, skilte, hjemmeside, sociale medier eller i andet markedsføringsmateriale. Eksempler på ernæringsanprisninger er "Rig på fiber" angivet på brød og morgenmadscerealier, "Højt indhold af omega-3-fedtsyrer" på et fiskeprodukt og "Fedtfattig" på pålæg.

Når ernæringsanpriste produkter og/eller markedsføringsmateriale kontrolleres, vil eventuelle sundhedsanprisninger på de udvalgte produkter ligeledes blive kontrolleret.

Tidliger​e ​​​​​k​​ontrol

En tilsvarende kampagne blev udført i 2019. Ved 234 kontrolbesøg blev der anvendt ernærings- og sundhedsanprisninger, hvoraf 18 % resulterede i en indskærpelse, mens 19 % vurderedes som bagatelagtige forhold samt 1 % resulterede i en bøde. Resultaterne bekræftede, at der fortsat er behov for vejledning og kontrol indenfor ernærings- og sundhedsanprisninger, da brugen af disse stadig udgør en udfordring for virksomhederne.​

Formålet med kam​pagnen er, at:

  • Kontrollere, om er​nærings- og sekundært sundhedsanprisninger, der er anvendt på almindelige dagligdagsfødevarers emballage og/eller markedsføringsmateriale bruges i overensstemmelse med reglerne.
  • Vejlede virksomhederne om brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.
  • Undersøge, om regelefterlevelsen er forbedret siden kontrolkampagnen i 2019.

Kontrollen skal foreg​​å hos:

  • Engros- og detailvirksomheder, inkl. ​importvirksomheder, der er ansvarlige for mærkningen/markedsføringen med ernæring- og sundhedsanprisninger på almindelige dagligdagsfødevarer, inkl. hovedkontor for kæder.

Kampagnen gennemføres i perioden 15. ​januar til 15. juli 2022.​

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834