Juli - december: Kontrol af mikrobiologiske kriterier

Kampagnen har fokus på kontrol af, at virksomheder der fremstiller relevante fødevarer omfattet af de mikrobiologiske kriterier, tager prøver fra deres produkter og analyserer dem korrekt.

​For at forebygge sygdom pga. fødevareforueninger er der i EU-lovgivningen fastsat mikrobiologiske kriterier, der angiver, hvornår en fødevare har en tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet. Mikrobiologiske kriterier er et redskab til virksomhederne til kontrol af, at deres produktionshygiejne er tilfredsstillende, og fødevaresikkerheden er i orden.  Salmonella må f.eks. ikke være tilstede i hakket kød, og der er grænseværdier for, hvor mange E. coli bakterier, der må være.

Virksomhederne skal, med en vis årlig frekvens, undersøge prøver af det, de producerer, for at vise, at de overholder de mikrobiologiske kriterier.

For at verificere, at virksomhederne overholder de mikrobiologiske kriterier i deres produkter, fører Fødevarestyrelsen kontrol med, at virksomhederne udtager og analyserer prøverne korrekt, herunder bruger et laboratorium, som opfylder kravene.  Fødevarestyrelsen skal derudover føre kontrol med, at virksomhederne reagerer på utilfredsstillende resultater. 

Formålet med kampagnen er, at kontrollere, at virksomhederne overholder de relevante mikrobiologiske kriterier ved:

 • at kontrollere, at virksomhedens prøveplan er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
 • at kontrollere, at virksomheden udtager det korrekte antal prøver på den korrekte måde,
 • at kontrollere, at virksomhederne anvender et laboratorium med et dokumenteret kvalitetssikringssystem i form af akkreditering, certificering eller et kvalitetssystem baseret på anerkendte principper for kvalitetssikring af laboratorier,
 • at kontrollere, at virksomhederne dokumenterer resultaterne, samt 
 • at kontrollere, at virksomhederne reagerer på (utilfredsstillende) analyseresultater, herunder iværksætter korrigerende handlinger.​

Engros- og engros med detail-virksomheder, der fremstiller relevante fødevarer omfattet af de mikrobiologiske kriterier.

Inspirationsliste:

 • Centralkøkkener
 • Catering med levering til detailvirksomheder
 • Kødvirksomheder, der fremstiller hakket kød og tilberedt kød
 • Kødproduktvirksomheder
 • Producenter af kød- og mayonnaisesalater o. lign.
 • Røgerier
 • Virksomheder der koger krebs og skaldyr
 • Producenter af 2-skallede bløddyr
 • Mejerier
 • Producenter af mælkepulver
 • Producenter af modermælkserstatning
 • Kvindemælkscentraler
 • Osteopskæringsvirksomheder
 • Konsumisvirksomheder
 • Producenter af snittet frugt og grønt
 • Producenter af drikkeklar upasteuriseret frugt- og grøntsagssaft
 • Spireproducenter

Kontrolkampagnen kører fra 1. juli 2022 til 31. december 2022.​

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834