Maj - december: Markeder o​g festivaler

Kampagnen har fokus på kontrol af midlertidige fødevarevirksomheder samt mobile madboder på markedspladser og festivaler. Kampagnen har skullet bidrage til at sikre, at fødevarevirksomhederne, både registrerede og uregistrerede, overholder reglerne på området.

Efter to sæsoner med COVID-19 restriktioner, hvor det ikke har været muligt at afholde markeder, dyrskuer, festivaler og andre typer af arrangementer, er det nu muligt igen. Ved sådanne arrangementer kan der både være fødevareaktiviteter i virksomheder, som allerede er registreret hos Fødevarestyrelsen, og fødevarevirksomheder der ikke skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. For at være en virksomhed, hvor der ikke stilles krav om registrering hos Fødevarestyrelsen, bør virksomhedens aktiviteter samlet set ikke overstige mere end ca. 30 dage i alt i løbet af et år. Denne betingelse kaldes en bagatelgrænse, og disse uregistrerede virksomheder betegnes som fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen.

I perioden med restriktioner og frem til nu kan virksomhederne have foretaget væsentlige ændringer i deres aktiviteter af betydning for fødevaresikkerheden, og samtidig er nye virksomheder kommet til. Kampagnen vil bidrage til at sikre, at virksomhedernes aktiviteter er retvisende samt afdække behovet for særlig vejledning i disse virksomheder.

Kontrolkampagnen omfatter både registrerede og uregistrerede fødevarevirksomheder.

Registrerede fødevarevirksomheder er omfattet af den generelle fødevarelovgivning, herunder hygiejnereglerne, dog med lidt lempeligere krav til mobile eller midlertidige lokaler. I disse virksomheder føres basiskontrol.

Uregistrerede fødevarevirksomheder er omfattet af den generelle fødevarelovgivning, men ikke af de specifikke krav til indretning og drift. Virksomhederne er altid ansvarlige for den mad, der bliver fremstillet, solgt eller givet til andre. Det betyder bl.a., at maden ikke må kunne gøre folk syge. Fødevarestyrelsen fører ikke basiskontrol i virksomheder under bagatelgrænsen, men virksomhederne kan blive kontrolleret i forbindelse med en kampagne eller prioriteret indsats.

For begge typer fødevarevirksomheder kan der være foretaget væsentlige ændringer i deres aktiviteter af betydning for fødevaresikkerheden og kontrolbehovet. Virksomhederne er ikke altid opmærksomme på at meddele ændringerne til Fødevarestyrelsen, hvorfor Fødevarestyrelsen kun vil blive opmærksom på det i forbindelse med kontrolbesøg eller anmeldelse.

Kampagnen bidrager til at sikre, at fødevarevirksomhederne ved lejlighedsvise arrangementer, som markeder og festivaler, overholder reglerne på området samt at afdække behovet for yderligere vejledning i de pågældende virksomheder. Resultaterne skal bruges til at målrette Fødevarestyrelsens fremtidige kontrol- og vejledningsindsatser på området.

Formålet med kampagnen er, at:

  • Kontrollere om virksomhederne er under eller over bagatelgrænsen for, om de skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.
  • Kontrollere om virksomheden overholder relevante hygiejneregler, herunder adgang til toiletter, tilstrækkelige håndvaskefaciliteter, personlig hygiejne, skadedyrssikring, opbevaringstemperatur og køl/varmholdelse.
  • Kontrollere, at der er sporbarhed på fødevarerne.
  • Vejlede virksomhederne om relevante fødevareregler.

Målgruppen er fødevarevirksomheder og private aktører, der har fødevareaktiviteter på diverse markeder og festivaler rundt omkring i landet.

Kontrollen er målrettet de steder, hvor der ikke så ofte kommer fødevarekontrol, eksempelvis ved større loppemarkeder, festivaler og andre store markeder, f.eks. over en weekend.

Det er afgørende for en vellykket kontrol, at kontrolobjektet bliver kontrolleret, mens det er i gang med sine fødevareaktiviteter. Der er tale om en stikprøvekontrol, hvor virksomheden kontrolleres, så snart den observeres.

Kampagnen vil forløbe fra 1. maj 2022 til 31. december 2022.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834