Januar - april: Opson XI

Operation OPSON er en årligt tilbagevendende international kontrolaktion rettet mod falske fødevarer og anden fødevaresvindel. Operationen er koordineret af Europol og Interpol.

Der ses en stigende tendens til svindel med fødevarer og derfor vil Fødevarerejseholdet deltage i Operation OPSON. Operation OPSON er en international aktion rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer og er koordineret af Interpol og Europol.

Operationen har til formål at:

  • beskytte folkesundheden
  • bekæmpe organiserede kriminelle grupper, der er involveret i handel med falske og underlødige fødevarer
  • styrke det internationale samarbejde
  • styrke nationalt samarbejde mellem politi og fødevaremyndigheder
  • styrke samarbejdet med private partnere fra fødevareindustrien.

Den fælles operationsperiode løber fra 1. januar 2022 til 30. april 2022.​ 

Formålet er at bekæmpe svindel på fødevareområdet samt styrke samarbejdet på tværs af grænserne.

I dette projekt sås på, om der er anvendt væksthormoner i opdrættede fisk, som markedsføres på det danske marked.

På Fødevarestyrelsens områder opleves der i stigende grad svindelsager. Sagerne er af vidt forskellig karakter og omfang. De forskellige områder har forskellige ophæng både nationalt, internationalt og herunder også indenfor EU. Svindel er både et problem for dem, der bliver svindlet og et problem for samfundet. Det kan have store økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser, og svække forbrugertilliden til fødevarerne.

Fødevaresvindel er et komplekst og globalt problem, som medfører økonomiske tab og udsætter forbrugeren for vildledning og sundhedsrisici. Interpol-Europol har vurderet, at der nu på verdensplan svindles for større beløb med fødevarer, end der omsættes for i hele den illegale narkotikahandel.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834