Januar - august: Rengøring før opstart af produktion i engrosvirksomheder

I de seneste år har vi i Danmark set flere udbrud, som er begrundet i en husinfektion med listeria eller med salmonella. Kampagnen har fokus på kontrol af, hvordan virksomheden sikrer, at der er rent før produktionsstart.

Rengøring af især produktberørende flader i fødevarevirksomheder har stor betydning for fødevaresikkerheden. Bakterier som Listeria monocytogenes og salmonella kan etablere sig i produktionsmiljøet, hvis rengøring og desinfektion ikke er tilstrækkeligt effektivt. Det er også vigtigt at få fjernet allergener ved en grundig rengøring. Det ses som en integreret del af rengøringen.
 
Både bakterier og virus kan blive overført fra produktionsmiljøet ved krydskontamination og udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. Rengørings- og desinfektionsmidler kan i sig selv udgøre en risiko, hvis de ikke bliver brugt korrekt.
 
Tidligere kampagnekontrol af rengøring før start af produktion har vist et stort behov for vejledning af virksomhederne. Kampagnen udvides derfor til også at blive gennemført i 2022.

I de seneste år har vi i Danmark set flere udbrud, som er begrundet i en husinfektion med listeria eller med salmonella. I denne kontrolkampagne vil Fødevarestyrelsen kontrollere, hvordan virksomheden sikrer, at der er rent før produktionsstart.
 
Der kan også være risiko for at kontaminere fødevarer, hvis afskylningen af rengørings- og desinfektionsmidler ikke er tilstrækkelig. Så ender rester af rengørings- og desinfektionsmidler i fødevaren. Ofte er der en hvid pulveragtig overflade på rengjorte overflader, som måske er kalk, måske er rester efter rengørings- og desinfektionsmidler.
 
I kampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere, hvordan virksomhederne sikrer, at rengøring og evt. desinfektion er i orden inden opstart af produktion:
 1. At kontrollere virksomhedens rengøringskontrol før opstart, hvor udstyr og lokaler formodes at være rengjort og om nødvendigt desinficeret, herunder at virksomheden sikrer, at der ikke er kondens på overliggende strukturer.
 2. At kontrollere, at virksomheden følger op på mangelfuld rengøring/desinfektion.
 3. At kontrollere virksomhedens evt. procedurer for desinfektion af overflader efter rengøring og sikring af, at rengørings- og desinfektionsmidler afskylles tilstrækkeligt, hvis det fremgår af mærkningen på produktet, at der skal skylles, så rengørings- og desinfektionsmidlerne ikke efterlader kemi på de produktbærende overflader.

I kampagnen ser vi på:
 
Håndtering af fødevarer, rengøring og vedligeholdelse:

Hygiejneforordningen (forordning (EF) nr. 852/2004)

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer (forordning (EF) nr. 853/2004)  

Produktionsvirksomheder i engrosleddet

Hvilke virksomheder: 

Virksomhederne udpeges lokalt i fødevareenhederne efter følgende kriterier. Virksomheder, der er kontrolleret tidligere i kampagnen skal ikke genudpeges.

Relevante virksomheder er:

 • Virksomheder, hvor der er risiko for, at Listeria monocytogenes kan etablere sig i produktionsmiljøet
 • Virksomheder, der håndterer råt kød med risiko for krydskontaminering med salmonella, eller at kødet får en uacceptabel hygiejnisk kvalitet pga. manglende rengøring af produktionsudstyr
 • Virksomheder, der håndterer andre animalske fødevarer
 • Virksomheder, der håndterer vegetabilske fødevarer
 • Virksomheder der udelukkende foretager tørrengøring er ikke relevante
 • Virksomheder med udelukkende CIP-rengøring er ikke relevante.

Bruttoliste over relevante virksomheder:

 • Fremstilling af animalske produkter – Fisk og muslinger (EB.10.20.20)
 • Fremstilling af animalske produkter – Kød (EB.10.10.13)
 • Fremstilling af animalske produkter – Æg (EB.20.89.00)
 • Fremstilling af vegetabilske produkter mv. evt. med indhold af forarbejdede animalske produkter (EB.10.30.99)
 • Brødfabrikker
 • Salatfabrikker og mayonnaise, remoulade, dressing, ketchup mv.

Hvor i virksomheden:

I produktionsområder, hvor virksomheden håndterer eller fremstiller fødevarer (ikke omklædningsrum eller CIP-rør).

Hvornår: 

Ved rengørings afslutning før produktions opstart. Tilsynet kan varsles tidligst 48 timer før, så virksomheden har mulighed for at stille en person fra rengøringskontrollen til rådighed, og om muligt en person fra rengøringen til rådighed under kontrolbesøget.

Kampagnen er en fortsættelse af den tilsvarende kampagne i 2020 og 2021.

I 2022 vil kampagnen forløbe i perioden februar til august, inkl.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834