Juni - oktober: Transport i forbindelse med e-handel

Kampagnen har fokus på det sidste led i transportkæden, ved levering af kølekrævende fødevarer til den endelige forbruger. Dette for at sikre, at transporten foregik forsvarligt.

Der ses en markant stigning i handel med fødevarer på nettet. Tendensen er blevet forstærket under Corona-krisen og det forventes, at udviklingen vil fortsætte. Stigningen medfører en øget efterspørgsel på transportører til at levere varer til forbrugerne. Det kan resultere i, at der er transportører, som ikke har kendskab til den basale fødevarelovgivning og muligvis ikke er registreret hos Fødevarestyrelsen.

Formålet med kontrolkampagnen er at kontrollere, at sidste led i transportkæden, ved levering af kølekrævende fødevarer til den endelige forbruger bestilt via nettet:

  • Er korrekt registreret hos Fødevarestyrelsen.
  • Har styrende foranstaltninger, som er implementeret.

Det skal sikre, at den videre transport foregår forsvarligt til den endelige forbruger. Desuden vil transportøren i forbindelse med et kontrolbesøg blive vejledt i reglerne for at levere kølekrævende fødevarer under transport. 

Transportvirksomheder/vognmænd, som leverer kølekrævende fødevarer til den endelige forbruger bliver kontrolleret.

Kontrollen bliver udført ved pakning af lastbilen ved transitlageret/lageret/producenten, før fødevarerne bliver leveret til den endelige forbruger.​

Tidspunktet for kontrolkampagnen er fra den 1. juni til 31. oktober 2022.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834