Smiley

Kontrolresultater fra Fødevarestyrelsens tilsyn med virksomheder er offentligt tilgængelige for forbrugerne – og er bedre kendt som smiley-ordningen. Smiley-ordningen har siden 2001 gjort det nemt at finde de virksomheder, der har bedst styr på fødevarereglerne.

Smiley-ordningen

Smiley-ordningen består i dag af tre ikoner: smiley med glad mund, smiley med lige mund og smiley med sur mund.

Kontrolsmiley med glad mund
Smiley med glad mund: Ingen anmærkninger
Kontrolsmiley med lige mund
Smiley med lige mund: Indskærpelse, påbud, forbud eller daglige tvangsbøder
Kontrolsmiley med sur mund
Smiley med sur mund; Bødeforlæg, politianmeldelse, karantæne, autorisation eller registrering frataget

I 2022 blev smiley-ordningen ændret på tre områder:

 1. Elitesmiley. Elitesmiley’en udgik, og er ikke længere en del af smiley-ordningen.
 2. Smiley-skala. Skalaen blev justeret fra fire til tre smiley’er – en glad mund, en lige mund og en sur mund. Det lille smil er udgået.
 3. Markedsføring. Virksomheder skal nu lægge deres smiley-resultater på digitale platforme tiltænkt markedsføring af fødevarer.

En synlig kontrolrapport

I dag kender hele ni ud af ti forbrugere smiley-ordningen fra gadebilledet. Kontrolrapporten med smiley’en skal altid hænge synligt ved indgangen til f.eks. restauranten. Derved kan forbrugerne se den, inden de går indenfor – og man kan læse, hvornår og hvad der er blevet kontrolleret.

Smiley’en hjælper forbrugeren

Smiley’en viser, hvor god en virksomhed er til at følge reglerne for håndtering af fødevarer. Alle virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, er indbefattet af smiley-ordningen. Det kunne f.eks. være:

 • Caféer
 • Restauranter
 • Bagere
 • Supermarkeder

Bedre hygiejne med smiley-ordningen

Smiley-ordningen har medført en generelt bedre hygiejne og højere fødevaresikkerhed i danske virksomheder. I 2022 resulterede over 80 procent af alle kontrolbesøg i en glad smiley. Ved ordningens begyndelse i 2001 var det kun omkring 70 procent.

Interesse fra andre lande

Smiley’en er også blevet så stor en succes, at andre lande viser interesse; f.eks. har Tyskland besluttet sig for en ordning i Berlin efter dansk forbillede, og de overvejer at indføre ordningen over hele landet.

FAQ om smiley-ordningen

Det afhænger af, hvilke regler der ikke er blevet overholdt, hvor slemt det er, og om det er en gentagelse.

 • Bagatel. Hvis det er en bagatelagtig overtrædelse, vil virksomheden normalt blive vejledt.
 • Sanktion. Er det alvorligere, kan virksomheden få en sanktion i form af en indskærpelse, et påbud eller et bødeforlæg. Jo skrappere sanktion, jo surere er smiley'en.
 • Karantæne. Hvis der er fare for, at kunderne eller gæsterne kan blive syge, lukker Fødevarestyrelsen virksomheden.

Det er virksomhedens branche, aktiviteter og behov for kontrol, der afgør, hvor ofte Fødevarestyrelsen kommer på basiskontrol. Størstedelen af basiskontrollen er i dag stikprøvebaseret i stedet for at være baseret på faste kontrolfrekvenser.

 • Stikprøvebaseret basiskontrol. Fødevarestyrelsen bruger en analysemodel – kaldet kontroludpegningsmodellen – til at udpege virksomheder. De fleste detailvirksomheder får stikprøvebaseret basiskontrol.
 • Frekvensbaseret basiskontrol. Engrosvirksomheder med mange aktiviteter får til gengæld kontrol efter faste frekvenser. De faste frekvenser varierer fra fire basiskontroller årligt til basiskontrol hvert andet år.

Ja, det kan du. Du skal blot vide, at en smiley er et udtryk for et øjebliksbillede af det, som Fødevarestyrelsens kontrollanter så på, da de besøgte den enkelte virksomhed.

En glad smiley betyder altså, at de områder, der blev kontrolleret ved besøget, var som de skulle være. Hvad der præcist blev kontrolleret, kan du læse på kontrolrapporten. Resultat af kontrollen vises med karaktererne 1, 2, 3 eller 4 for hvert af de områder, der er kontrolleret.

Ja, alle af denne type ’ordinære’ kontrolbesøg skal være uanmeldt. Hvis det er nødvendigt, at bestemte personer er til stede i virksomheden, eller hvis en virksomhed har brug for detaljeret vejledning om gennemførelse af egenkontrollen, bliver virksomheden varslet om besøget.

Find smiley

På findsmiley.dk kan du finde kontrolrapporter for danske fødevarevirksomheder og læse mere om smiley-ordningen.

Gå til findsmiley.dk