August - novembe​r: Kontrol af økologisk mængderegnskab på svineslagterier/små slagtehuse og i økologiske grise- og sobesætninger

Kampagnen har fokus på, om solgte mængder af økologiske grisekødsprodukter stemmer overens med mængderne af slagtede økologiske grise og søer.

Økologiens troværdighed er afgørende for forbrugernes fortsatte tillid til de økologiske fødevarer. Hvis der opstår usikkerhed om den økologiske oprindelse eller der er mulighed for svindel, kan det være ødelæggende for troværdigheden af de økologiske fødevarer. I takt med den stigende efterspørgsel efter økologiske fødevarer, herunder økologisk grisekød, hvor prisforskellen er markant, øges risikoen for svindel med henblik på økonomisk gevinst. Da dette gælder hele kæden fra landmand til køledisk, er der behov for en tværgående indsats, hvor Fødevarestyrelsens enheder for kødkontrol og fødevarekontrol går sammen med Landbrugsstyrelsen om at kontrollere mængderegnskaber i økologiske bedrifter, på slagterier og i fødevarevirksomheder.

I kampagnen har Fødevarestyrelsen fokus på, om leverede mængder af økologiske grisekødsprodukter stemmer overens med mængderne af økologiske slagtede grise og søer. Ved hjælp af krydskontrol vil vi afdække det mængdemæssige flow af grise og kødudskæringer mellem besætninger, slagterier og det næste led, som kan være en detailslagter eller en kødforarbejdningsvirksomhed. Der udvælges desuden et antal økologiske grise-besætninger til fysisk krydskontrol af Landbrugsstyrelsen.

Kontrollen på de enkelte bedrifter/fødevarevirksomheder vil omfatte kontrol af regnskabsregistreringer, balanceregnskaber over de indgående og udgående mængder samt den tilhørende dokumentation for den økologisk status af leverede dyr eller kødudskæringer.

Det er forventningen, at hvis der sker systematisk svindel med økologi, vil det kunne afdækkes vha. kampagnens fokus på krydskontrol og mængdebalance mellem de enkelte led fra landmand til forbruger.

Formålet med kampagnen er ved kontrol af den mængdemæssige sporbarhed at:

  • afdække om antallet af opdrættede/opfedede grise og søer i økologiske svinebesætninger stemmer overens med antallet af leverede økologiske grise og søer til slagterierne.
  • afdække om antallet af slagtede økologiske grise og søer stemmer overens med mængderne af solgte økologiske slagtekroppe/grisekødsprodukter.

I kampagnen ser vi på:

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter.
  • Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur mv.
  • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2021/2119 af 1. december 2021 om fastsættelse af detaljerede regler for visse fortegnelser og erklæringer, der kræves af erhvervsdrivende, og for de tekniske midler, hvormed certifikater udstedes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848
  • Vejledning om økologiske fødevarer m.v. December 2022

I kampagnen besøger Fødevarestyrelsen fem store og ti små slagterier samt ti slagtere (primært detailslagtere), der aftager økologisk grisekød fra slagterierne. Landbrugsstyrelsen vil desuden foretage kontrol i på et antal bedrifter, som leverer økologiske grise eller søer til slagtning.

Kampagnen løber i perioden fra den 15. august til den 30. november 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834