Marts - juli: Sukkerprint til kager og cocktails

Der er en stigning i fremstilling af sukkerprint til kager og cocktails med anvendelse af tilsætningsstoffer herunder farvestoffer. Der er regler for brug af tilsætningsstoffer og fødevarekontaktmaterialer, som skal overholdes når sukkerprintet sælges.

Kager og cocktails med sukkerprint er blevet meget populære og Fødevarestyrelsen ser stigning i anvendelsen af sukkerprint, hvortil der anvendes tilsætningsstoffer herunder farvestoffer. Printet på sukkerpapiret laves ofte på almindelige printere fra blækpatroner fyldt med fødevarefarvestoffer. Disse printere er ikke nødvendigvis egnede til kontakt med fødevarer.

Der er regler for brug af tilsætningsstoffer og fødevarekontaktmaterialer, som skal overholdes når sukkerprintet og kager og cocktails med sukkerprint sælges.

Hvad går kampagnen ud på?

 • Kontrollere og vejlede registrerede virksomheder samt virksomheder under bagatelgrænsen som fremstiller sukkerprint om reglerne.
 • Kontrollere om anvendelsen af tilsætningsstoffer til sukkerprint er i overensstemmelse med tilsætningsstofreglerne.
 • Kontrollere om mærkningen af sukkerprintet er korrekt i henhold til mærkningsreglerne.
 • Kontrollere om printere er egnet til kontakt med fødevarer, i henhold til reglerne om fødevarekontaktmaterialer.
 • Indhente oplysninger om sporbarhed for materialer som anvendes til fremstilling af sukkerprint.​

I kampagnen ser vi på:

 • Forordning (EF) Nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer
 • Bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 om fødevarekontaktmaterialer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
 • Forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 
 • Forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne (krav til næringsdeklaration)
 • Forordning (EF) nr. F 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

Vi kommer på besøg hos virksomheder, der anvender farvestoffer til dekoration af sukkerpapir og/eller som printer på sukkerpapir til kager og cocktails.

Målgruppen omfatter både registrerede virksomheder og virksomheder, der ikke er registrerede, men som også skal overholde reglerne.

Marts-juli 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834