Genanvendt plast

Plast kan fremstilles ved genanvendelse. Genanvendt plast til kontakt med fødevarer er omfattet af forordning 1616/2022 om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer. Denne forordning kræver bl.a., at de råvarer, der anvendes til genanvendelse, skal overholde kravene i forordning 10/2011, og at processen til fremstilling af genanvendt plast skal godkendes.

EU Kommissionen godkender processer til fremstilling af genanvendt plast efter en vurdering af den Europæiske Fø​devaresikkerhedsautoritet, EFSA. EU-Kommissionen vil udarbejde et register over processer, der er vurderet og fundet acceptable i et bilag til forordning 1616/2022. 

EU Kommissionens hjemmeside om godkend​else af genvindingsprocesser for plast

EFSA's hjemmeside om genvindingsprocesser for plast