Genbrug af emballage

Emballagen på færdigpakkede fødevarer kan i visse tilfælde genbruges.

Genbrug og genanvendelse er to forskellige ting

Genbrug er, når et produkt bruges igen i samme form og til samme formål, som det var udformet til. Det kan eksempelvis være glasflasker til drikkevarer, der efter returnering, renses og genbruges til nye drikkevarer. Genanvendelse er, når et produkt nedbrydes eller findeles, hvorefter det anvendes til fremstilling af nye produkter. Det kan eksempelvis være, når glasflasker og -skår smeltes og bliver anvendt til produktion af nye flasker. Denne side omhandler genbrug.

Genbrug emballage til fødevarer med omtanke

Emballagen omkring en færdigpakket fødevare er i nogle tilfælde kun vurderet i forhold til den fødevare og den temperatur, som den oprindeligt er blevet anvendt til. Du kan som udgangspunkt derfor kun vide, at den er egnet til denne specifikke brug. Fødevarevirksomheder er dog i stigende omfang begyndt at mærke emballagen på deres færdigpakkede fødevarer med, hvad emballagen kan bruges til, typisk i form af temperatur. Dette skyldes blandt andet et ønske fra andre fødevarevirksomheder, eksempelvis restauranter, om at vide, hvordan de på en sikker måde kan genbruge denne emballage til nye typer af fødevarer og temperaturer.

Genbrug emballagen sikkert

Det er vigtigt, at emballagen genbruges på en sikker måde, da forkert brug kan føre til, at der sker afsmitning af uønskede kemiske stoffer til maden. Der er forskellige faktorer, der øger risikoen for afsmitning af kemiske stoffer til mad. Brug til varme fødevarer og opvarmning vil for alle typer af materialer øge en eventuel afsmitning. For plast kan derudover særligt brug til alkoholholdige og fede fødevarer øge afsmitningen og for metaller, legeringer og keramik brug til sure og meget salte fødevarer. For disse anvendelser er det derfor vigtigt, at materialet oprindeligt har været brugt til dette, eller at mærkning viser, at brugen er sikker.

Rengør emballagen

Emballagen skal gøres grundigt rent, inden den genbruges, og hvis emballagen begynder at se slidt ud, eksempelvis hvis den krakelerer, så anbefaler Fødevarestyrelsen, at den kasseres.