Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet

Vejledning om kontrolindsatser beskriver kontrolkonceptet for fysisk og administrativ kontrol på fødevareområdet.

Kontrolkonceptet består af seks kontrolindsatser fordelt på tre kontrolkategorier. Hver af de seks kontrolindsatser er beskrevet i selvstændige kapitler i vejledningen. Vejledningen omfatter derudover beskrivelser af

  • Aktivitetsbaseret risikokarakterisering af kontrolobjekter
  • De frivillige kontrolordninger for kædevirksomheder og 3. partscertificerede virksomheder

Hent samlet vejledning

Vejledningen​​ er revideret januar 2024, og seneste version er gældende fra 1. januar 2024. Hent den samlede vejledning i PDF-version her:

Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet januar 2024 (pdf)

Rettebladet angiver de ændringer, der er foretaget i 'Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet' i den nyeste version. Hent rettebladet i PDF-version her:

Retteblad til Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet januar 2024 (pdf)