Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet

Vejledning om kontrolindsatser beskriver kontrolkonceptet for fysisk og administrativ kontrol på fødevareområdet.

Kontrolkonceptet består af syv kontrolindsatser fordelt på tre kontrolkategorier. Hver af de syv kontrolindsatser er beskrevet i selvstændige kapitler i vejledningen. Vejledningen omfatter derudover beskrivelser af

  • Aktivitetsbaseret risikokarakterisering af kontrolobjekter
  • De frivillige kontrolordninger for kædevirksomheder og 3. partscertificerede virksomheder

Hent samlet vejledning

Vejledningen​​ er revideret august 2023, og seneste version er gældende fra 1. august 2023. Hent den samlede vejledning i PDF-version her:

Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet.pdf

Rettebladet angiver de ændringer, der er foretaget i 'Vejledning om kontrolindsatser på fødevareområdet' i den nyeste version. Hent rettebladet i PDF-version her:

Retteblad til Vejledning om kontrolindsatser (PDF)