Au​​gust - december: Aktiviteter og risici i autoriserede fødevarevirksomheder

Kampagnen har fokus på kontrol af, om autoriserede fødevarevirksomheders autorisationer, risikooplysninger og risikoanalyser er dækkende for virksomhedernes aktiviteter.

Fødevarevirksomheder, som håndterer animalske produkter, skal i de fleste tilfælde være autoriseret af Fødevarestyrelsen. Autorisation af en fødevarevirksomhed er Fødevarestyrelsens godkendelse af, at virksomhedens indretning, risikoanalyse og egenkontrol opfylder reglerne. Hvis en autoriseret virksomhed foretager væsentlige ændringer i bygninger eller væsentlige ændringer i produktion eller varesortiment, skal den søge om en ny autorisation. Fødevarestyrelsen giver virksomheden ny autorisation, som beskriver de aktuelle forhold i virksomheden, hvis virksomheden opfylder de relevante bestemmelser. 

Ved ændringer af bygninger, indretning, produktion eller varesortiment skal virksomheden opdatere sin risikoanalyse og egenkontrol, så det bliver dækkende for alle aktiviteterne i virksomheden. Virksomheden skal herunder sikre, at flow af fødevarer, udstyr og personale er sammenhængende, så kryds mellem råvarer, færdigvarer, udstyr, affald og personale ikke medfører risiko for kontaminering af fødevarerne.

Formålet med kampagnen er:

 • At kontrollere, om autorisationen stadig er dækkende for virksomhedens aktiviteter, indretning og varesortiment
 • At kontrollere, om risikooplysninger er dækkende for virksomhedens aktiviteter
 • At kontrollere, at virksomhedens risikoanalyse er dækkende for virksomhedens aktiviteter, herunder opdatering efter ændring i virksomheden
 • At kontrollere, at virksomheden har forholdt sig til risiko for kontaminering i forbindelse med
  • flow af varer
  • flow af udstyr
  • flow af personale
 • Konkret vejledning af virksomhederne om relevante emner, der er omfattet af kampagnen ​

I kampagnen ser vi på:

 • Hygiejneforordningen (forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne), med særlig vægt på risikoanalyse og egenkontrol, herunder implementering vedr. sikring af passende flow af varer, udstyr og personale
 • Autorisationsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.), med særlig vægt på, om virksomhedens autorisation passer med de faktiske aktiviteter i virksomheden
 • Fødevareloven (bekendtgørelse nr. 8 af 6. januar 2022 af lov om fødevarer)
 • Forordningen om offentlig kontrol (forordning (EU)  2017/625)
 • Bekendtgørelse nr. 456 af 24. april 2019 om straffebestemmelser for overtrædelse af visse forordninger om fødevarehygiejne

Vi kommer på besøg i autoriserede virksomheder, der håndterer animalske fødevarer (kød, fisk, mælk, æg).

Det kan være centralkøkkener på hospitaler og plejehjem, kødopskæringsvirksomheder, kødproduktvirksomheder, fiskevirksomheder, ekspeditionsvirksomheder for levende muslinger, mejerier, ægpakkerier og ægproduktvirksomheder.

Slagterier er ikke omfattet af denne kampagne.

Kampagnen løber fra august-december 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834