Februar - juni: Fermentering af pølser i detail

Kampagnens fokus er kontrol af virksomheders procedurer for fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarlig fremstilling af fermenterede pølser samt at øge virksomhedernes fokus på korrekt ​fermentering af pølser.

Der har i Danmark været flere sygdomsudbrud forårsaget af salmonella og E. coli bakterier i fermenterede pølser. Fermenterede kødprodukter som spegepølser, tepølser og løgpølser undergår ikke en behandling, der dræber sygdomsfremkaldende bakterier som salmonella og E. coli. Hvis disse bakterier findes i råvaren, vil de derfor også kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko i det spiseklare produkt, særligt hvis fermenteringen ikke foregår korrekt.

Med kampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere, at virksomhederne har procedurer, der sikrer, at fremstilling af fermenterede pølser sker fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Med kampagnen vil Fødevarestyrelsen endvidere øge virksomhedernes fokus på korrekt ​fermentering af pølser.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at detailvirksomheder og institutionskøkkener, der fremstiller fermenterede pølser har:

  • en risikoanalyse for fremstilling af fermenterede pølser
  • procedurer for- og egenkontrol med fremstilling af fermenterede pølser 

Desuden vil virksomhederne blive vejledt i gældende regler om betydningen af korrekt fermentering ved fremstilling af fermenterede pølser.​

Der har i Danmark været flere sygdomsudbrud på grund af salmonella og toksin producerende E. coli (STEC og VTEC) i fermenterede pølser.  Fermenterede kødprodukter som spegepølser, te-pølser og løgpølser får ikke en behandling, der dræber sygdomsfremkaldende bakterier som salmonella og STEC/VTEC. Hvis disse bakterier findes i råvaren, vil de derfor også kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko i det spiseklare produkt, særligt hvis fermenteringen ikke foregår korrekt.

Virksomhederne skal indføre, iværksætte og følge faste procedurer, der er baseret på egenkontrol (HACCP-procedurer), herunder udarbejde en skriftlig risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.

Med kontrolkampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere, at virksomhederne har procedurer, der sikrer, at fremstilling af fermenterede pølser sker fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Med kampagnen vil Fødevarestyrelsen endvidere øge virksomhedernes fokus på korrekt fermentering af pølser.

Detailvirksomheder og detail med engros, dvs. slagterforretninger- og slagterafdelinger i supermarkeder samt store institutions- og hospitalskøkkener.

Februar-juni 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834