Juni - september: Instruktion af medarbejdere vedr. norovirus

Norovirus er den mest almindelige årsag til fødevarebårne virusudbrud i Danmark. Kampagnen har fokus på virksomhedernes uddannelse af medarbejderne omkring personlig hygiejne samt vejledning om forpligtelser om at undgå smitte med fødevarebårne virus.

Norovirus er den mest almindelige årsag til fødevarebårne udbrud, primært som følge af såvel syge som raske smittebærere blandt køkkenpersonale. I 2019, 2020 og 2021 udgjorde sygdomsudbrud som følge af smitte med norovirus alene hhv. 37 %, 17 % og 22% af alle registrerede fødevarebårne sygdomsudbrud, og norovirus var i alle tre nævnte år årsagen til de fleste udbrud i Danmark.

Fødevarestyrelsen gentager dele af kontrolkampagnen 'Færre syge af fødevarebårne virus' fra 2020/2021. Kampagnen skal ses som et led i en helhedsindsats overfor fødevarebårne virus i perioden fra januar 2019 til december 2023, som en del af Fødevarestyrelsens strategi og mål om at færre bliver syge af maden.

Kontrolkampagnen i 2023 skal have fokus på virksomhedernes instruktion/uddannelse af medarbejderne omkring personlig hygiejne, samt at vejlede virksomhedsledere og medarbejdere om deres forpligtigelser i forhold til at undgå smitte med fødevarebårne virus -herunder lederens instruktionsbeføjelser og medarbejdernes underretningsforpligtelse.

Af Annual Report 2021 fremgår det, at norovirus var den mest almindelige årsag til fødevarebårne udbrud i 2021, primært som følge af såvel syge som raske smittebærere blandt køkkenpersonale. Antallet af norovirusudbrud steg til 14 i 2021 fra seks registrerede udbrud i 2020.

Udbruds- og sygdomsdata viser, at virus er en væsentlig årsag til fødevarebåren sygdom i Danmark. De hyppigst registrerede typer af virus er norovirus, som giver roskildesyge, og hepatitis A virus, som giver leverbetændelse. I 2019, 2020 og 2021 udgjorde sygdomsudbrud som følge af smitte med norovirus alene hhv. 37 %, 17 % og 22% af alle registrerede fødevarebårne sygdomsudbrud, og norovirus var i alle tre nævnte år årsagen til de fleste udbrud i Danmark.

Fødevarestyrelsen gentager dele af kontrolkampagnen ’Færre syge af fødevarebårne virus’ fra 2020/2021. Denne gang dog primært som en vejledningskampagne. Kampagnen er et led i en helhedsindsats overfor fødevarebårne virus i perioden fra januar 2019 til december 2023, som en del af Fødevarestyrelsens strategi og mål om, at færre bliver syge af maden.

Kontrolkampagnen i 2023 skal have fokus på at vejlede virksomhedsledere og medarbejdere om deres forpligtelser i forhold til at undgå smitte med fødevarebårne virus – herunder lederens instruktionsbeføjelse og medarbejdernes underretningsforpligtelse.

Hvis udbrud skal forebygges og reduceres, kræver det, at køkkenmedarbejdere og virksomhedsansvarlige i fødevarevirksomheder har den fornødne viden til at agere hygiejnisk korrekt og på en måde, som minimerer risiko for forurening af fødevarer med norovirus, samt sætter dem i stand til at kunne agere ansvarligt hvis uheldet er ude, bl.a. ved at informere ledelsen, som skal iværksætte nulstilling.

Kampagnen kan være med til at informere virksomhedsledere og medarbejdere om smitteveje for virus – ikke bare norovirus, men også øvrige vira.

Virksomheder, der fremstiller spiseklar mad, dvs. cateringvirksomheder og detailvirksomheder med behandling som f.eks. restauranter, specialforretninger, bagere, slagtere samt institutionskøkkener.

1. juni 2023 til 30. september 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834