September - ​​​december: Pesticidrester i importerede fødevarer

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, hvis maksimalgrænseværdierne ikke er overholdt. Kampagnen har fokus på kontrol af, at importører af ikke-animalske fødevarer overholder gældende regler om pesticidrester i fødevarer.

Kampagnen drejer sig om egenkontrol med fokus på pesticidrester i produkter fra tredjelande.

Pesticidrester i fødevarer kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden, hvis maksimalgrænseværdierne ikke er overholdt. Der er i forbindelse med prøveprojekter og i kontrolkampagner fundet fødevarer med sundhedsmæssigt problematisk indhold af pesticidrester.

Når Fødevarestyrelsen tager stikprøver på området, viser resultaterne fra 2020, overskridelser af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i 4 % af prøverne af frugt og 12 % af prøverne af grønt fra tredjelande, i 0,5 % af prøverne af frugt og 0,5 % af grønt fra EU-lande, mens der er i 2020 – på nær en prøve frugt – ikke blev konstateret overskridelser i dansk frugt og grønt. For prøver af cerealier (korn, majs, ris) sås der ingen overskridelser i cerealier fra Danmark eller det øvrige EU, men i 8 % af cerealier fra tredjelande blev der konstateret indhold over maksimalgrænseværdierne.

Formålet med kampagnen er at kontrollere, at importørerne af ikke-animalske fødevarer overholder gældende regler om pesticidrester i fødevarer, herunder: 

  • at virksomhederne har udarbejdet en dækkende risikofaktoranalyse for import af ikke-animalske fødevarer.
  • at virksomheden har deres importaktiviteter i styring, herunder gode arbejdsgange i forhold til pesticidrester
  • om regelefterlevelsen er blevet forbedret i forhold til kampagnen i 2020.
  • at vejlede virksomhederne om gældende regler om pesticidrester i fødevarer.

Mere information følger.

Mere information følger.

Kampagnen løber fra september-december 2023.

Slutrapport for kontrolkampagnen 'Pesticidrester i importerede fødevarer' følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834