Januar - april: Hvordan linker virksomheder til findsmiley.dk

Flere og flere butikker markedsfører deres produkter digitalt. Derfor sætter Fødevarestyrelsen fokus på, at kontrolresultater ikke kun skal offentliggøres fysisk i butikker, men også på hjemmesider og andre digitale platforme.

Fødevarestyrelsen gennemfører en kontrolkampagne, hvor vi  kontrollerer og kortlægger, hvordan, og i hvilket omfang, fødevarevirksomheder offentliggør resultatet af de seneste fire fødevarekontroller på deres hjemmesider. Offentliggørelsen kan enten være i form af link  til virksomhedens side på findsmiley.dk, eller ved visning af de fire seneste rapporter på hjemmesiden.

Flere og flere forbrugere handler  på nettet, og et stigende antal virksomheder markedsfører sig på egne hjemmesider. Derfor er det vigtigt, at forbrugerne, ikke kun i de fysiske butikker men også ved handel på nettet, har let adgang til at se de seneste resultater af Fødevarestyrelsens kontroller i form af smileyer og seneste fire kontrolrapporter.

Der er også regler for offentliggørelse på andre digitale platforme end egne hjemmesider, herunder på sociale medier, hvis der foregår salg af produkter omfattet af fødevarelovgivningen fra platformen. Kontrol af disse regler indgår ikke i kampagnen, men Fødevarestyrelsen vil vejlede de virksomheder, der får kampagnekontrol, om reglerne.

Kampagnens formål er, at:

  • kontrollere i hvilket omfang de udpegede virksomheder linker korrekt til Findsmiley.dk på egen hjemmeside, eller viser de seneste fire kontrolrapporter på egen hjemmeside
  • registrere hvilke typer af overtrædelser der forekommer, i de tilfælde, hvor der ikke linkes korrekt eller der ikke vises de seneste fire kontrolrapporter.

Desuden vejledes om reglerne for offentliggørelse af kontrolresultater på andre digitale platforme end egen hjemmeside.

Fødevarekontrolbekendtgørelsens §§ 24-25

Der vil blive kontrolleret i alt 800 hjemmesider inden for detail og engros:

  • ca. 300 virksomheder, der ikke er sanktioneret ved seneste kontrol
  • ca. 500 virksomheder, der har fået sanktioner på den seneste kontrol.

Kontrollerne gennemføres som administrativ kontrol hos virksomheder, der ikke har fået sanktioner ved seneste kontrol, mens de køres fysisk sammen med 1. opfølgende kontrol hos de virksomheder, der har fået sanktion.

Følgende virksomheder er ikke omfattet af kampagnen:

  • Branchen institutionskøkkener
  • Kædevirksomheder
  • Virksomheder, der ved seneste kontrol har fået sanktion vedrørende offentliggørelse af kontrolresultater
  • Virksomheder, der står for at skulle have 2. opfølgende kontrol

15. januar - 30. april 2024

Mere information følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834