August - december: Rengøring i forbindelse med produktionsstart i detail

I kampagnen vil Fødevarestyrelsen kontrollere, hvordan virksomhederne sikrer, at rengøring og evt. desinfektion er tilstrækkelig før produktionen går i gang.

Fødevarevirksomheder skal sørge for, at lokaler, inventar, arbejdsredskaber og udstyr er tilstrækkeligt vedligeholdt, rengjort og om nødvendigt desinficeret, så der ikke opstår risiko for vækst af bakterier.

Rengøring af især produktberørende overflader i fødevarevirksomheder har stor betydning for fødevaresikkerheden. Sygdomsfremkaldende bakterier som Listeria monocytogenes og salmonella kan etablere sig i produktionsmiljøet, hvis rengøring og desinfektion ikke er tilstrækkeligt effektivt. Det kan  også være vigtigt at få fjernet eventuelle allergene ingredienser ved en grundig rengøring.

Både bakterier og virus kan overføres fra produktionsmiljøet ved krydskontamination og udgøre en risiko for fødevaresikkerheden. Rengørings- og desinfektionsmidler kan i sig selv udgøre en risiko, hvis de ikke bliver brugt korrekt.

Tidligere kampagnekontrol af rengøring før start af produktion i engrosvirksomheder har vist et behov for konkret vejledning af virksomhederne.

Der gennemføres derfor en tilsvarende kampagne i detailvirksomheder.

Formålet med kampagnen er, at: 

  • kontrollere virksomhedens gode arbejdsgange for kontrol med rengøring i forbindelse med opstart af produktion, herunder af virksomhedens lokaler og redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, og for anvendelse af rengørings- og desinfektionsmidler.
  • lave en dybdegående kontrol af detailvirksomheders renholdelse af fødevarelokaler og -udstyr.
  • kontrollere vedligeholdelse af redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer.

Mere information følger.

Mere information følger. 

15. august - december

Mere information følger. 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834