Aktiv og intelligent emballage

Aktive emballager bruges f.eks. for at opsuge fugt eller ilt fra færdigpakkede fødevarer.

Der findes mange forskellige typer af aktive og intelligente fødevareemballager. Komponenterne, der giver den akt​ive eller intelligente funktion, kan være i en separat beholder, fx en lille papirspose. Komponenterne kan også indgå direkte i emballagematerialet, fx være blandet i den plast, en plastflaske er lavet af.​

​Nordisk rapport med eksempler på aktiv​e og intelligente fødevarekontaktmaterialer

Aktive fødevareemballager er defineret som “materialer og genstande, der har til formål at forlænge den emballerede fødevares holdbarhed eller at opretholde eller forbedre dens tilstand” (Forordning nr. 450/2009). De er udformet med henblik på bevidst at inkorporere komponenter, som afgiver stoffer til den emballerede fødevare eller miljøet omkring fødevaren eller som absorberer stoffer herfra.
 
En aktiv emballage kan f.eks. være en pose med et jernsalt, der absorberer ilt. Emballagen eller posen betragtes i dette tilfælde som et materiale, der er omfattet af reglerne om fødevarekontaktmaterialer.
 
Hvis hensigten med den aktive emballage er, at de skal afgive stoffer, f.eks. sulfitter, til atmosfæren i pakningen og herigenn​em konservere fødevaren, betragtes de som tilsætningsstoffer og skal dermed overholde de regler, der er for tilsætningsstoffer.
 
Læs mere om reglerne for tilsætningsstoffer
 
Andre typer af aktive emballager kan være reguleret under andre dele af lovgivningen, fx regler om aromaer og enzymer.

Intelligente emballager er defineret som “materialer og genstande, der overvåger den emballerede fødevares tilstand eller miljøet omkring fødevaren” (Forordning nr. 450/2009). Intelligente pakninger omfatter bl.a. temperaturmålere og diverse bakterieindikatorer. For sådanne materialer bør virksomhederne i deres egenkontrol dokumentere, at der er sket en vurdering af, om de kan opfylde de formål, som de er bestemt til, fx at foretage pålidelige temperaturmålinger.

Der er specifikke regler fo​r aktive og intelligente fødevarekontaktmaterialer; bl.a. skal stoffer, der indgår i aktive og intelligente komponenter risikovurderes af EFSA og godkendes inden brug. Dette gælder dog ikke for stoffer i aktive og intelligente komponenter, hvis

  1. de er godkendte tilsætningsstoffer, aromaer eller enzymer til fødevarer
  2. den aktive eller intelligente komponent ikke er i direkte kontakt med fødevarer og er adskilt fra denne med en funktionel barriere

EFSA's vejledning til a​nsøgning ​om risikovurdering af aktive og intelligente komponenter i emballager til fødevarer

EU-Kommissionens hjemmeside om fødevarekontaktm​aterialer​