Brugt procesudstyr

Brugt udstyr omfatter bl.a. produktionsmaskiner, beholdere, transportbånd og hurtighakkere. Det er udstyr, der typisk anvendes i lang tid, og som helt eller delvist kommer i kontakt med fødevarer.

Brugte maskiner og andet produktionsudstyr må kun tages i brug i rengjort og renoveret stand. Renovering betyder bl.a., at fleksible dele som fx gummi- eller plastdele ofte bør udskiftes, og overfladen bør evt. pudses op.

Det skal fremgå af dokumentationen, at der er foretaget en renovering. Er det køber, der tager ansvaret for renoveringen, skal dette fremgå af dokumentationen fra sælger til køber, eller køber skal erklære, at de selv tager ansvaret for renoveringen.

Generelt er der to typer brugt udstyr i fødevarevirksomheder:

  1. Udstyr​ af ældre dato, der har stået længe på samme fødevarevirksomhed, eller er blevet flyttet mellem produktionssteder inden for samme virksomhed.

    Skifter virksomheden ejer, vil udstyret blive omfattet af en eventuel ny autorisation eller registrering. Det samme gælder, hvis virksomheden får en ny autorisation eller ​registrering, fx pga. nye aktiviteter, eller hvis Fødevarestyrelsen efter en periode vurderer, at der er behov for at foretage en fornyet autorisation eller registrering af en virksomhed.

  2. Udstyr, som en fødevarevirksomhed har købt brugt, eller som forhandles af en virksomhed, der køber og sælger brugt udstyr fra eller til fødevarevirksomheder.

    I forbindelse med salget skal der tages stilling til overholdelse af reglerne for fødevarekontaktmaterialer og dokumentation herfor.