Naturmaterialer

Kork, sten og træ er naturmaterialer.

​​Kork er ​​​et materiale, der kommer fra korkegen, Quercus Suber L. Kork bliver især brugt som propper i kontakt med vin og i mindre udstrækning i kontakt med andre fødevarer.

Genstande af kork kan bestå af et helt stykke eller to til flere mindre korkstykker, som er limet sammen. Det vides ikke, om limen ​kan give anledning til afsmitning. Kork kan være overfladebehandlet fx med et lag af silikone, paraffin eller voks. Korkpropper kan desuden have farvetryk på overfladen. 

Overfladebehandlingen og/eller trykket skal også være omfattet af egenkontroldokumentationen. 

Kork kan desuden være kontamineret med mikrosvampe, bakterier og stoffer som trichlorphenoler og pentachlorphenol. Forurening med chlorphenoler kan give afsmag til fx vin.

Europarådet har udarbejdet en reso​​lution om korkpropper og andre korkmaterialer og
​-genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Resolutionen kan evt. bruges som vejledning ved vurdering af et konkret produkt. Vær opmærksom på, at listen over stoffer i kork ikke er en positivliste over tilladte stoffe​r. Den kan kun bruges som en støtte til en egentlig vurdering.

Europarådets resolution om korkprop​per og andre korkmaterialer og -​genstande

​​​

​​​Materialer af sten, især granit og marmor, anvendes bl.a. som køkkenbordplader, stege- eller bageplader, mortere, serveringsfade og som “evigheds”-isterninger.

Granit og marmor består af forskellige uorganiske stoffer. Granit består hovedsagelig af mineralerne aluminiumoxid (Al2O3), kaliumoxid (K2O), natriumoxid (Na2O) og calciumoxid (CaO). Marmor er en særligt hård, metamorf kalkstensart, der hovedsagelig består af calciumcarbonat (CaCO3). Der skønnes ikke umiddelbart at være sundhedsmæssige problemer ved anvendelsen af disse stenarter, dog kan visse genstande være overfladebehandlet med stoffer, som ikke er vurderet sundhedsmæssigt.

Læs om overfladebehandlinger på fødevarekontaktmaterialer

Træ anvendes til kontakt med fødevarer.

​Træ anvendes til tønd​er (fx til sild), arbejdsborde (fx i bagerier), skærebrætter, salatskåle m.v. Det anvendes også til modningstanke til vin og spiritus, hvor træet fungerer som en aktiv emballage, der afgiver smag.

Fødevarestyrelsen vurderer, at det er uden risiko at bruge træ fra de nordiske trætyper som bøg, eg, fyr og ask til fødevarer. Derimod er der ikke indsamlet viden om, hvordan stofferne i de mere eksotiske træsorter kan påvirke sundheden.

Hvis en fødevarevirksomhed vil anvende sådanne træsorter, fx med stort harpiksindhold, bør anvendelsen vurderes konkret efter bestemmelserne i Forordning nr. 1935/2004, artikel 3.

Træskåle og andre trægenstande udtørrer og skal ofte vedligeholdes med olie. Brug fx en madolie eller en anden olie, der er beregnet til ting, der kommer i kontakt med fødevarer.

Læs om bambus på siden om plast