Overfladebehandling og lak

Overfladebehandlingsmidler er organiske materialer, der lægges som en kontinuert film på andre materialer for at beskytte dem eller som en barriere mellem materialet og fødevaren.

​Det kan være lakker, f.eks. epoxylakker, maling, olie- eller paraffinlag, fernis, silikoner, metallag, teflon og emalje.

Overfladebehandlings​midler er sammensat af flere stoffer, og industrien oplyser, at de anvender ca. 1500-2000 forskellige stoffer. De sundhedsmæssige følger vil afhænge af de konkrete stoffer, der kan migrere.​

Overfladebehandling og lak på fødevarekontaktmaterialer må ikke give anledning til afsmitning af smag, lugt eller stoffer i sundhedsskadelige mængder til fødevarer (artikel 3 i forordning 1935/2004).

Bisphenol A i lak og overfladebehandlingsmidler til FKM

Lakker og overfladebehandlingsmidler fremstillet med bisphenol A skal leve op til kravene i forordning 2018/213. Denne fastsætter en grænseværdi for afsmitning af bisphenol A til fødevarer på 50 mikrogram/kg fødevare og et forbud mod afsmitning af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer til fødevarer særligt rettet til spæd- og småbørn.

Europarådets vejledning

Europarådet har udarbejdet en “Resolution on coatings” om overfladebehandlinger bestemt til kontakt med fødevarer.

Europarådets “Resolution on coatings”​​

Resolutionen kan evt. bruges som vejledning ved vurdering af et konkret produkt. Vær opmærksom på, at listen over stoffer i overfladebehandlingsmidler ikke er en positivliste over tilladte stoffer. Den kan kun bruges som en støtte til en egentlig vurdering. Det fremgår af listen over monomerer og additiver, om stofferne er sundhedsmæssigt vurderet af EFSA (den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet).

Overfladebehandling til FKM af træ

Olier og andre overfladebehandlingsmidler til FKM af træ skal overholde de generelle regler i rammeforordning 1935/2004. Producenten eller importøren skal bl.a. sikre, at olien ikke giver anledning til afsmitning af stoffer til fødevarer i sundhedsskadelige mængder. Dette skal dokumenteres i materialets overensstemmelseserklæring og baggrundsdokumentation, ligesom for alt andet FKM på det danske marked.

Produktet skal være mærket med, at det er egnet til brug på overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, fx køkkenborde, træskåle og skærebrætter. Brugeren af olien skal have den nødvendige information om brugen af olien, f.eks. information om egnet anvendelse, temperatur og hærdningstid.

Læs mere om træ som FKM

Smøre- og slipmidler

Smøre- eller slipmidler bruges ofte som en betegnelse for produkter, der bruges med forskellige formål. Det kan fx være smøremidler, der anvendes for at undgå at fx chokolade og kager bliver hængende i formene eller til at hindre korrosion af produktionsudstyr.

Afhængigt af formålet med anvendelsen vil smøre- eller slipmidler være omfattet af forskellige lovgivningsområder, der kan stille forskellige krav til de konkrete produkter.

Smøre- eller slipmidler kan håndteres i henhold til reglerne om fødevarekontaktmaterialer, kemiske forureninger eller tilsætningsstoffer.

Reglerne omfatter overfladebehandlings, smøre- og slipmidler der trænger ind i eller indgår som en fast bestanddel i materialer, som kommer i kontakt med fødevarer f.eks.:

  • Overfladebehandling af skærebrætter
  • Slipmidler tilsat som additiver til plastemballage
  • Faste overfladebelægninger som eksempelvis teflon på stegepander. Vær opmærksom på, at denne belægning er plast, og stegepanden er derfor et flerlagsmultimateriale i reglerne for fødevarekontaktmaterialer af plast.

Der er generelle regler, der omfatter alle fødevarekontaktmaterialer, herunder overfladebehandlingsmidler.

Reglerne omfatter smøre- eller slipmidler der bruges på overflader, som ikke kommer i kontakt med
fødevarer, men hvor smøre-eller slipmidlet kan forurene fødevarerne under uheldige omstændigheder f.eks.:

  • Smøremidler til bevægelige maskindele, som ikke er beregnet til kontakt med fødevarer, fx pumper, hvor der evt. kan dryppe olie ned på fødevaren
  • Smøremidler til glidestænger

Der er generelle regler, der omfatter alle kemiske forureninger, herunder smøremidler. 

Reglerne om tilsætningsstoffer omfatter tekniske hjælpestoffer, der er defineret som stoffer, der uden i sig selv at være en fødevare eller en ingrediens anvendes for at opfylde et bestemt teknologisk behov under produktionen af en fødevare. Tekniske hjælpestoffer må ikke have en teknologisk funktion på den færdige fødevare, sådan som et tilsætningsstof har. I fødevaren må der dog godt være en utilsigtet men uundgåelig rest af stoffet, som naturligvis ikke må være sundhedsskadelig. Det er f.eks.:

  • Slipmidler til brug i tragte, hvor pulver skal glide ned
  • Smøremidler til forme til f.eks. chokolade – OBS. Vær opmærksom på, at smøremidler - for eksempel af vegetabilsk olie i sprayform er en fødevarekategori (2.3) for hvilke der i EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer er krav til, hvilke tilsætningsstoffer, der må anvendes i disse.

Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger for, hvilke stoffer der må anvendes som tekniske hjælpestoffer, herunder slip- og smøremidler.