Silikoner

Silikoner anvendes bl.a. til bageforme og som overfladebelægning på bagepapir.

​​​​Silikoner er polymere stoffer og komponenter, som alle indeholder polysiloxaner. De er baseret på alkyl -, aryl- eller blandede polysiloxaner som er fremstillet fra chlor​silaner ved hydrolysereaktioner. Polysiloxaner, som bruges til fødevarekontakt, kan indeholde små mængder lavmolekylære siloxaner, lineære eller cykliske samt andre stoffer.

Silikoner omfatter en række anvendelser – fx brug til bageforme og som overfladebelægning på bagepapir.

Europarådet har udarbejdet​ en resolu​tion om silikoner bestemt til kontakt med fødevarer. Resolutionen kan evt. bruges som vejledning ved vurdering af et konkret produkt. Vær opmærksom på, at listen over stoffer i silikoner ikke er en positivliste over tilladte stoffer. Den kan kun bruges som en støtte til en egentlig vurdering.

Europarådets resolution om fødevarekontaktmaterialer af silikone

Regler for fødevarekontaktmaterialer