Marts - juni: Kontrol af berigede fødevarer

Berigede fødevarer er tilsat vitaminer, mineraler og visse andre stoffer som f.eks. koffein, aminosyrer og taurin. Tilsætning af vitaminer, mineraler mm. til fødevarer, som ikke er tilladte eller er tilsat i for høje mængder, kan være forbundet med sundhedsmæssige risici for forbrugere.

Det er populært blandt mange virksomheder at markedsføre fødevarer tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer. Disse kaldes for berigede fødevarer. Visse andre stoffer kan f.eks. være koffein, aminosyrer og taurin.

Berigede fødevarer er reguleret af både EU-regler (f.eks. hvilke vitaminer og mineraler, der må tilsættes) og danske regler (f.eks. mængden af tilsatte vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer). 

Tilsætning af vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer til fødevarer, som ikke er tilladte eller er tilsat i for høje mængder, kan være forbundet med sundhedsmæssige risici for forbrugere.

Det er også et krav, at berigede fødevarer indeholder en minimumsmængde af vitaminer og mineraler, så forbrugeren ikke bliver vildledt.

Der er en række generelle tilladelser for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer for bestemte produktkategorier. De generelle tilladelser er den mængde af næringsstof, der allerede er blevet vurderet sikker, og omfatter det samlede indhold (både naturligt og tilsat), der må være i produktet.

Det er muligt for en virksomhed at få tilladelse til tilsætning af et næringsstof i en højere mængde end de generelle tilladelser, hvis mængden er sikker. Det kræver, at virksomheden anmelder tilsætningen til Fødevarestyrelsen, som vurderer sagen. Det er også muligt at få tilladelse til at tilsætte et "andet stof", som endnu ikke fremgår af de generelle tilladelser, hvis stoffet er sikkert. Det kræver, at virksomheden ansøger om godkendelse af stoffet til Fødevarestyrelsen, som vurderer sagen.

Fødevarestyrelsen opdaterer de generelle tilladelser hvert halve år med de nye tilladelser.

Fødevarestyrelsen vil med denne kampagne gentage en tilsvarende kampagne fra 2020 og kontrollere, at virksomheder, der er ansvarlige for første markedsføring af berigede fødevarer i Danmark (f.eks. producenter og importører), overholder de generelle tilladelser og kravene til notifikation, anmeldelse og ansøgning.

Formålet med kampagnen er at:

  • Kontrollere, om virksomheder har meddelt de fornødne oplysninger (notifikation, anmeldelse, ansøgning) for berigede fødevarer til Fødevarestyrelsen.
  • Kontrollere, at indholdet af vitaminer og mineraler og visse andre stoffer i det markedsførte produkt er i overensstemmelse med de generelle tilladelser
  • Vejlede virksomhederne om reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer
  • Undersøge, om regelefterlevelsen er forbedret siden sidste kampagne i 2020.​

I kampagnen ser vi på:

  • Europa-Parlamentets og Rådets (EF) forordning Nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer
  • Bekendtgørelse nr. 1461 af 29/11/2022 om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
  • Bekendtgørelse nr. 634 af 17/05/2022 om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer
  • Vejledning nr. 10411 af 20/12/2022 om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne (krav til næringsdeklaration)
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 852/2004 om fødevarehygiejne (krav til risikoanalyse)

Vi kommer på besøg hos virksomheder, der er ansvarlige for første markedsføring af fødevarer tilsat vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer i Danmark.

Kosttilskudsvirksomheder er ikke omfattet af denne kampagne, selvom de skal overholde bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.

Kampagnen løber i perioden fra den 1. marts til 30. juni 2023.​

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834