August - oktob​er: Kontrol og vejledning af virksomheder, der modtager overskudsmad – donerede fødevarer

Kampagens fokus er på vejledning af madspildsorganisationer i god regelefterlevelse samt kontrol af dette.

Der er øget fokus på madspild og fødevaredonation. Blandet andet medfører stigende fødevarepriser og inflation øget efterspørgsel på madspildsinitiativer i form af f.eks. frivillige organisationer, der arbejder med at videredistribuere overskudsmad.

Organisationer, der modtager donerede fødevarer, som de donerer eller sælger videre til andre, er fødevarevirksomheder. Sådanne virksomheder skal formentlig være registrerede hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarereglerne er generelt de samme uafhængigt af virksomhedstypen, herunder om der er tale om en madspildsorganisation. Det betyder, at virksomhederne skal overholde fødevarereglerne om bl.a. hygiejne, sporbarhed, mærkning og uddannelse af personale.

Manglende kendskab til fødevarelovgivningen og utilstrækkelig regelefterlevelse kan medføre, at fødevarer, som ikke er sikre, bliver doneret. Fødevarerne kan derfor udgøre en sundhedsrisiko for de forbrugere, der modtager overskudsmaden.

Kampagnens formål er at:

  • Vejlede og kontrollere madspildsorganisationers regelefterlevelse på følgende områder: Faciliteter for hygiejnisk vask og tørring af hænder, sporbarhed og oplysninger om allergener
  • Vejlede madspildsorganisationer om generelle regler for instruktion og/eller uddannelse af personale i fødevarehygiejne.
  • Indsamle viden om madspildsorganisationernes overholdelse af reglerne i fødevarelovgivningen. Den heraf generede data vil i fremtiden kunne benyttes til at lave mere målrettede kontroller og vejledninger på området. 

Registrerede fødevarevirksomheder i branchen:

  • Serveringsvirksomhed – restauranter m.v.
  • Dagligvarerforretning uden/med begrænset behandling

Kampagnen løber fra august-oktober 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834