Marts - august: Brug og mærkning af fødevarekontaktmaterialer (FKM)

Mangelfuld eller forkert håndtering af fødevarekontaktmaterialer (FKM) i fødevarevirksomheder kan føre til øget afsmitning af uønskede stoffer til mad og drikke. Det er for eksempel, hvis virksomheden anvender et materiale, der ikke er bestemt til kontakt med fødevarer, eller hvis virksomheden anvender det forkert.

FKM er kun undersøgt til de anvendelser, som de er bestemt til. Det vil sige, at vi ikke kender risikoen ved andre anvendelser af materialet. Men vi ved, at eksempelvis høj temperatur kan øge afsmitningen af uønsket kemi.

Fødevarevirksomheder skal indhente og følge nødvendige anvendelsesanvisninger for FKM. Det kan være i form af mærkning, brugsanvisning eller anden dokumentation. Forhandlere af FKM skal sørge for, at de nødvendige anvendelsesanvisninger følger med materialet ved salg. Mangelfulde eller forkerte oplysninger til fødevarevirksomheder kan føre til forkert anvendelse og dermed øget afsmitning af uønskede kemiske stoffer til mad og drikke.

Kampagnen går ud på, at

  • kontrollere brugen af fødevarekontaktmaterialer (FKM) i detailfødevarevirksomheder.
  • vejlede om korrekt anvendelse af FKM i detailfødevarevirksomheder, herunder om genbrug af emballager.
  • kontrollere og vejlede om mærkning af FKM hos FKM-engrosforhandlere.
  • kontrollere, at der er overensstemmelse mellem anvendelsesanvisninger i overensstemmelseserklæringen og mærkningen hos FKM-engrosforhandlere.

Reglerne er beskrevet i disse bekendtgørelser og forordninger:

  • Bekendtgørelse 681/2020 om fødevarekontaktmaterialer
  • Forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
  • Forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer
  • Forordning 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer
  • Forordning 852/2004 om fødevarehygiejne
  • Bekendtgørelse 1520/2022 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder mv.

I første del af kampagnen besøger vi 600 detailvirksomheder med produktion.

I anden del af kampagnen besøger vi omkring 150 engrosvirksomheder, der producerer, markedsfører eller indfører FKM. Denne del tager udgangspunkt i oplysninger fra detailbesøg og kendskab til engrosvirksomheder. Antallet af virksomheder i anden runde kan ændre sig, da det afhænger af de oplysninger, vi modtager via detailkontroller samt egen viden om FKM-engrosvirksomheder.

Marts til august 2024.

Mere information følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834