Juli - oktober: Fluorstoffer (PFAS) i pap- og papiremballager til fødevarer

Fluorstoffer (per- og polyfluorerede alkylerende stoffer (PFAS)) har tidligere været brugt i fødevareemballage og engangsservice af pap og papir. Stofferne er blevet anvendt for at gøre overfladen af emballagen fedt- og vandafvisende.

Sandwichpapir, muffinforme, poser til mikrobølgepopcorn og æsker til kager er nogle af de produkter, som Fødevarestyrelsen tidligere har fundet fluorstoffer i.

Fluorstoffer er svære at nedbryde i miljøet, og de ophobes igennem fødekæden. De mest kritiske effekter af fluorstoffer​ er skader på immunforsvaret (fx en reduktion af responset ved vaccination af børn), en forøgelse af kolesterolniveauet i blo​​d, skader på leveren og en reduceret fødselsvægt. Derudover mistænkes flere af stofferne for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Siden den 1. juli 2020 har det i Danmark været forbudt at markedsføre fødevarekontaktmaterialer af papir og pap, hvori der har været anvendt fluorstoffer.

Virksomheder, der fremstiller eller indfører emballage af pap og papir fra andre lande, skal sikre sig og kunne dokumentere, at der ikke er anvendt fluorstoffer i materialerne.

Kampagnen går ud på, at

  • Kontrollere at virksomhederne er bekendt med reglerne om fluorstoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap og papir
  • Kontrollere virksomhedernes dokumentation for, at deres materialer lever op til reglerne
  • Supplere dokumentkontrollen med kemiske analyser for at kontrollere, om dokumentationen er retvisende.

Mere information følger

Mere information følger

Juli til oktober 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834