Januar - marts: Kampagne om mærkning af kød med oprindelse

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2024 kontrolkampagne vedrørende oprindelsesmærkning af kød fra okse, svin, fjerkræ, får og ged.

Der er for de fleste kødtyper krav om mærkning med oprindelse i fødevarelovgivningen. Mange forbrugere efterspørger kød med bestemte oprindelser – nogle af hensyn til klimaaftrykket og/eller fordi de ønsker at købe dansk eller lokalt.

Hvis kød er mærket med forkerte eller uklare oplysninger om oprindelse – eller hvis oprindelsesmærkningen helt mangler – er der risiko for, at forbrugere bliver vildledt ved køb af kød og får en anden vare med hjem end forventet.

Oprindelsesmærkning af oksekød har for mange år tilbage været fokusområde for kampagne kontrol, men siden da er der indført ny lovgivning om obligatorisk oprindelsesmærkning for kød af svin, fjerkræ, får og ged. Dette har ikke været kontrolleret ved kampagner.

Der er derfor brug for en nulpunktsmåling i forhold til, hvordan det ser ud med hensyn til regelefterlevelsen på området oprindelsesmærkning af kød. Der tænkes fokuseret på oksekød, svinekød, fjerkrækød, får og ged. Resultaterne kan bruges til at vurdere om der er behov en øget fokus på området.

Fødevarestyrelsen vurderer derfor, at der er et behov for særlig fokus på oprindelsesmærkning af kød og gennemfører derfor denne kampagne.

Med denne kampagne ønsker Fødevarestyrelsen at sætte fokus på, om oksekød, svinekød, fjerkrækød, får og ged er mærket korrekt med oplysninger om oprindelse.

Formålet med kampagnen er, at:

  • At kontrollere og vejlede om reglerne om oprindelses mærkning for kød, således virksomhederne opnår en bedre regelefterlevelse
  • Kontrollere om forbrugerne bliver vildledt med hensyn til oprindelse ved køb af kød
  • Opnå et overblik over regelefterlevelsen for oprindelsesmærkning af kød

 

Der ydes generel vejledning, da der er ændringer i reglerne siden sidste kontrolkampagne.

Forordningen nr. 1760/2000 om mærkning af oksekød: Artikel 13, stk. 2 og 5 samt artikel 14 og 15

Bekendtgørelse nr. 1281 af 5. december 2014 om mærkning af oksekød: §1

Forordningen nr. 1337/2013 om oprindelsesmærkning af fersk, kølet eller frosset svine-, fåre-, gedekød samt fjerkræ:  Artikel 5, 6 og 7

Virksomheder, der markedsfører og evt. pakker og mærker kød, herunder oksekød, kalvekød, svinekød, fjerkræ, får (lam) og ged

Januar - marts 2024

Mere information følger. 

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834