Marts - juli: Opbevaringstemperaturer af letfordærvelige fødevarer

Kontrolkampagnen har fokus på opbevaring af kølekrævende fødevarer i detailvirksomheder.
Hvis kølekrævende fødevarer bliver opbevaret ved forkerte temperaturer, kan det have betydning for fødevaresikkerheden.

Opbevaring af kølekrævende fødevarer ved korrekt temperatur er af afgørende betydning for fødevaresikkerheden.

Kølekrævende fødevarer er fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag og kan danne grobund for vækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Derfor er det vigtigt, at fødevarevirksomheder opbevarer kølekrævende fødevarer ved de korrekte temperaturer og rutinemæssigt overvåger dette via temperaturmåling, og at målingerne sker korrekt.

Fødevarestyrelsen har derfor igangsat denne kontrolkampagne, hvor temperaturer ved opbevaring og temperaturmåling er i fokus. Kampagnen vil også, som et rent vejledningselement, gøre virksomhederne opmærksomme på Fødevarestyrelsens IT-værktøj til sikker køleopbevaring.

Formålet med kontrolkampagnen er at kontrollere regelefterlevelsen hos detailvirksomheder, som opbevarer relevante kølekrævende fødevarer med regelfaste temperaturkrav. Det vedrører flere lovgivningsområder som:

  • At kontrollere regelefterlevelsen ved opbevaring af fødevarer, som er omfattet af bilag 3 i hygiejnebekendtgørelsen samt hygiejneforordningen for animalske fødevarer.
  • Kontrol af om virksomhedens risikoanalyse er dækkende for opbevaring af kølekrævende fødevarer.
  • Kontrol af og vejledning om vedligeholdelse af egnet udstyr til at overvåge opbevaringstemperatur, herunder kalibrering eller eventuel kontrolmåling.

Derudover bliver virksomhederne vejledt om Fødevarestyrelsens IT-værktøj til sikker køleopbevaring.

  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne  (Hygiejneforordningen)
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (Hygiejneforordningen for animalske fødevarer)
  • Bekendtgørelse nr. 1518 af 15. december 2022 om fødevarehygiejne (Hygiejnebekendtgørelsen)

Kontrolkampagnen er målrettet detailvirksomheder, som opbevarer kølekrævende fødevarer, der er underlagt et særligt temperaturkrav i lovgivningen.

Kontrolkampagnen løber fra 1. marts 2024 til 31. juli 2024.

Slutrapport for kontrolkampagnen følger efter endt kampagneperiode.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834