Gummi

Fødevarekontaktmaterialer af gummi dækker elastomert materiale og vulkaniseret gummi.

​​​Gummi er en elastomer, som ved vulkanisering kan ændres til at have en sådan beskaffenhed, at materialet i det væsentlige er uopløseligt (men kan kvælde) i et kogende opløsningsmiddel.

Elastomerer er makromolekylære materialer, som hurtigt får deres oprindelige form tilbage efter væsentlig deformation forårsaget af stræk eller tryk.​

Vulkanisering af fødevarekontaktmaterialer gummi

Vulkanisering kan beskrives som en kemisk proces, under hvilken gummi gennem ændring af dets kemiske struktur, f.eks. ved krydsbindinger, omdannes til en tilstand, hvor dets elastiske egenskaber er forbedret over en større temperaturskala.

Gummi indeholder en række stoffer, som vil kunne afgives til fødevarer. Sundhedsskadelige stoffer, f.eks. nitrosaminer, kan dannes ved vulkaniseringsprocessen.

For flaskesutter er der i bekendtgørelse 5/2016 om narre- og flaskesutter fastsat en migrationsgrænse for N-nitrosaminer på 10 µg/kg gummi eller en afgivelse af nitroserbare stoffer på 100 µg/kg gummi i henhold til testmetoden beskrevet i samme bekendtgørelse.
 
Migrationen af andre sundhedsskadelige stoffer vurderes i henhold til forordning 1935/2004, artikel 3.

Europarådet har udarbejdet en resolution om gummiprodukter bestemt til kontakt med fødevarer. Resolutionen kan evt. bruges som vejledning ved vurdering af et konkret produkt. Vær opmærksom på, at listen over stoffer i gummi ikke er en positivliste over tilladte stoffer. Den omfatter bl.a. stoffer, som ikke er vurderet for deres sundhedsmæssige virkning, og kan kun bruges som en støtte til en egentlig vurdering.  

Europarådets resolution om fødevarekontaktmaterialer af gummi