Keramik

Keramik er fremstillet af en blanding af uorganiske stoffer med et stort indhold af ler- eller kiselholdige materialer, der kan være tilsat små mængder organiske stoffer.

​​​Keramikgenstande bliver formet, og formen fastholdes varigt ved brænding. De k​​​an være glaserede eller dekorerede.​

Faktaark om keramik, glas og porcelæn

Bly og cadmium i keramik til fødevarer

Glasuren på keramik kan indeholde bly og cadmium. De eksisterende EU grænseværdier er ved at blive sat ned, da de er for høje ​​og dermed sundhedsmæssigt uacceptable. De mest kritiske sundhedsmæssige effekter af bly er påvirkninger af centralnervesystemets udvikling, herunder evnen til at lære og huske. Videnskabelige undersøgelser tyder på, at små børn er mest følsomme. Cadmium kan skade nyrerne og er forbundet med en øget risiko for udvikling af kræft.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at producenter af keramik anvender glasur uden indhold af bly og cadmium, og at fødevarevirksomheder og forbrugere efterspørger keramik uden bly og cadmium.

EU-Kommissionens arbejde med at sæ​nke grænseværdierne for afsmitning af bly og cadmium fra keramik til fødevarer

De gældende grænseværdier fremgår af Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer. Ved vurdering af afgivelse af bly og cadmium skelnes der mellem 3 kategorier af genstande:

Kategori I-genstande

  1. Genstande, d​er ikke kan fyldes
  2. G​enstande til påfyldning, hvis indre dybde målt mellem det laveste punkt og den øverste kants vandrette plan er højst 25 mm (fladvarer)
  3. Genstande bestemt til at ​drikkes af (mundranden)

Kategori II-gens​​tande

  1. Genstande, der ​kan fyldes, med un​dtagelse af fladvarer

Kategori I​II​-gen​s​​​tande​

  1. Koge- og s​​​​tege​​re​​​dskaber
  2. Emballage og opbevaringsbeholdere med et indhold på over 3 liter.

Afgivelsen bestemmes ved analyse af ekstraktet efter ekstraktion med 4 % eddikesyre i 24 timer ved 22°C. Metodeproceduren er beskrevet i Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer.​