Bly

Uorganiske miljøforureninger Tungmetaller

Bly er et metal, som tidligere blev brugt i bl.a. benzin, bilbatterier, maling, vandrør, tagdækning og lodninger i dåser til mad. Bly stammer primært fra luftforurening og findes i jord eller støv. Frugt og grøntsager med store overflader som f.eks. grønkål og små bær kan have et højt indhold af bly

Bly indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger.

Gå til EU’s hjemmeside om bly

Sundhedsskadelige effekter

Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystem er under udvikling, er børn særligt følsomme over for påvirkning af indlæringsevne og intelligens. Børn optager desuden bly mere effektivt fra mave-tarmsystemet end voksne og udsættes dermed for mere bly gennem fødevarer, jord og støv.

Risikovurderinger

EFSA har i 2010 revurderet bly og fundet det mere sundhedsskadeligt end hidtil. Det tidligere tolerable ugentlige indtag på 25 mikrogram/kg kropsvægt/uge blev annulleret, således at der nu ikke er et tolerabelt indtag, da EFSA fandt, at der ikke er  en nedre grænse for tolerabelt indtag.

Grænseværdier

Der er fastsat grænseværdier for de råvarer, som bidrager mest til indtaget af bly. Grænseværdierne er fastsat i forordning om kontaminanter med tilhørende ændringer.

For forarbejdede og sammensatte produkter anvendes artikel 2 i kontaminantforordningen

For dyr som har græsset på forurenet område, kan bekendtgørelse nr. 1 af lov om hold af dyr af 06/01/2022 § 30a være hjemmel til sanktionering

Hygiejneforordning for bly i collagen

Specifikationer for bly i tilsætningsstoffer i forordning om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer

Aromaforordningenen for grænseværdi for bly i røgaromaer

Novel food forordningen fastsætter grænseværdier for bl.a. bly i novel food produkter

Direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum for bly i det spiselige kasein og kaseinater

For produkter uden grænseværdier ses på det normale indhold af kontaminanten i fødevaren samt indtaget af den pågældende fødevare. Dette sammenholdes med de sundhedsskadelige effekter.

Bemærk at ingefær jf. pesticidreglerne defineres som en grøntsag.

GMP

Codex Alimentarius har lavet en code of practice til forebyggelse og reduktion af blyforurening i fødevarer

Gå til code of practice CAC/RCP 56-2004 (pdf)

Landbrug

Jord, som er blevet behandlet med bly-arsenat, skal ikke anvendes til at dyrke afgrøder, der kan akkumulere bly, som fx gulerødder og andre rodfrugter

Blyholdig brændsel bør undgås – fx blyholdig benzin.

Afgrøder bør beskyttes mod luftbåren blyforurening – også under transport

Råvarer

Indtag af bly kommer primært fra drikkevarer (drikkevand), kornprodukter, grøntsager og frugt. Afgrøder med stor overflade i forhold til volumen har typisk højere indhold.

Bly i vildt skudt med blyholdig ammunition. I en omkreds på 10 cm rundt om skudkanalen på vildt skudt med blyholdig ammunition findes et forhøjet indhold af bly. Dette kød bør bortskæres.

Forarbejdede varer

  • Bly kommer fra luftforurening og jorden (støv), og kan derfor reduceres ved vask og skrælning af frugt og grønt.
  • Bly kan komme fra blyloddet procesudstyr, keramik og trykfarver.
  • Gamle vandledninger (fra før 1. verdenskrig og typisk i Sønderjylland) kan indeholde bly.
  • Bly i honning. Kilderne har været afsmitning fra procesudstyr samt højt indhold i propolis, som har været tilsat honningen.
  • Bly i krydderier, specielt stødt kanel. Kilden er afsmitning fra procesudstyr. Ingen fund i hel kanel.
  • Bly i kosttilskud og urtete.

Prøvetagning

Prøvetagning bør ske i henhold til forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af sporstoffer og procesforureninger i fødevarer og ændringer hertil