Trykfarve

Trykfarver kan migrere fra fødevarekontaktmaterialer og ind i fødevarer.

​Trykfarver indeholder en lang række stoffer, herunder fx farvestoffer, opløsnings- og bindemidler. Et krav ved almindelig anvendelse af trykfarver vil være, at synlig afsmitning er uønsket.

Trykfarver bruges til trykning, fx flexografi, gravure og offset. Trykfarver kan deles op i farver, som anvendes på materialer, der er i direkte kontakt med fødevaren (fx på ispinde),​ og trykfarve på ydersiden af fx emballage. Derudover kan trykfarver migrere ind i fødevarer ved indirekte afsmitning under produktionsprocessen, hvor ydersiden af en emballage, fx en folie, er i kontakt med indersiden, når materialet rulles op efter trykningen.

I de seneste år har der været særlige problemer med afsmitning af de såkaldte fotoinitiatorer, bl.a.  4-methylbenzophenon. I den forbindelse fremsatte EU‘s stående komité for fødevarer i 2009 en henstilling til medlemslandene.

OBS - pdf-fil EU's henstilling til medlemslandene om fotoinitiatorer i fødevarekontaktmaterialer

Afsmitning af trykfarver skal vurderes i de konkrete tilfælde i henhold til bestemmelserne i Forordning nr. 1935/2004, artikel 3.

I Forordning nr. 2023/2006 om god fremstillingspraksis er der særlige bestemmelser vedr. trykfarver.

Nordisk Ministerråds rapport om trykfarver i fødevarekontaktmaterialer og egenkontrol

Farver, der anvendes til sundhedsmærkning af kød og dekoration af æg, betragtes som tilsætningsstoffer og er omfattet af Tilsætningsstofbekendtgørelsen.

Læs her om regler for fødevarekontaktmateriale