Marts - august: Anprisning af økologi mv. i ikke-økologikontrollerede detailvirksomheder

Kampagnen fokus er kontrol og vejledning om anvendelse af anprisninger for fødevarer, primært vedrørende økologi i køkkener uden det økologiske spisemærke.

Økologi anses af mange for at være en kvalitet, som man vil betale ekstra for, og som forbruger skal man kunne regne med de anprisninger man præsenteres for, når man er på restaurant, spiser i kantinen og handler i dagligvareforretninger.

Interessen for økologiske fødevarer er stigende hos forbrugerne. De restauranter, caféer og kantiner, som anvender økologiske råvarer, ønsker naturligvis at kunne gøre forbrugeren opmærksom på dette. Derfor har mange serveringsvirksomheder tilmeldt sig det økologiske spisemærke, som giver mulighed for at anprise, at man anvender en bestemt andel af sine råvarer på økologisk form.

Tilmelding til spisemærkeordningen forpligter virksomhederne til at følge en række regler. Der er imidlertid også vid mulighed for at anprise brugen af enkelte økologiske råvarer uden at være tilmeldt spisemærkeordningen, men hvis virksomhederne ikke kender reglerne, er der risiko for at forbrugerne bliver vildledt.

I 2022 trådte den nye EU-økologiforordning i kraft, og med dén de nye krav til økologicertificering af detailvirksomheder, der sælger uindpakkede økologiske fødevarer over en vis mængde/et vist beløb. I dagligvareforretninger med uindpakkede fødevarer vil Fødevarestyrelsen derfor vejlede om de nye regler for krav om økologicertificering, særligt hvis salget nærmer sig eller overstiger bagatelgrænsen.

Det er afgørende for økologiens fortsatte udbredelse, at forbrugerne har tillid til, at reglerne på området overholdes. Fødevarestyrelsen ønsker med kontrolkampagnen at undersøge regelefterlevelsen på området for at beskytte forbrugeren mod vildledning samt for at sikre lige konkurrencevilkår for restauranterne. Samtidig vil vi udbrede kendskabet til både spisemærket og til de andre muligheder for anprisning af økologi i køkkener.

Flere og flere virksomheder gør også brug af særlige anprisninger ved mærkning og markedsføring af fødevarer, f.eks. kvalitet, opskrift, fremstillingsmåde og oprindelse. Det er vigtigt, at forbrugerne kan regne med det, der oplyses i forbindelse med markedsføringen.

Der er ved tidligere kampagner og tilsyn set eksempler på, at restauranter har brugt vildledende markedsføring. Bl.a. kan det konstateres, at der anprises med "hjemmelavet", "frisk", "fødevarer fra lokale producenter" samt brug af økologiske anprisninger, uden at der altid er belæg for dette.

Kampagnen vil derfor også omfatte kontrol af restauranter og kantiners anprisninger af fødevarer, hvor de udgives for at være en særlig kvalitet, en særlig behandling, en særlig opskrift eller en særlig oprindelse, hvor vi ved f.eks. dokumentkontrol af faktura/følgeseddel eller gennemgang af de anvendte råvarer/opskrifter mv. kan afsløre, om der vildledes.

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om anvendelse af anprisninger for fødevarer, primært vedrørende økologi i køkkener uden det økologiske spisemærke. Derudover vil vi kontrollere vildledning i forbindelse med køkkeners øvrige anprisninger på fødevarer, f.eks. hvor de udgives for at være en særlig kvalitet, en særlig behandling, en særlig opskrift eller en særlig oprindelse.  Endelig skal kampagnen kontrollere detailvirksomheders salg af uindpakkede økologiske fødevarer samt vejlede dem om nye regler på området. 

Vi ønsker derfor:

  • at kontrollere om virksomheder, der hverken er registreret til det økologiske spisemærke eller har økologirapport, og som anpriser økologi, overholder reglerne herfor
  • at udbrede kendskabet til de muligheder, der findes i reglerne om anprisning af økologi i køkkener uden det økologiske spisemærke eller økologirapport, samt udbrede kendskabet til spisemærkeordningen
  • at kontrollere og vejlede detailvirksomheder, der sælger uindpakkede økologiske fødevarer om krav til økologicertificering
  • at kontrollere detailvirksomheders markedsføring af økologiske fødevarer generelt
  • at kontrollere, om serveringsvirksomheder i deres markedsføring vildleder forbrugerne med anprisninger af fødevarer med en særlig kvalitet, en særlig tilberedning, en særlig opskrift eller en særlig oprindelse.​

Vi besøger serveringsvirksomheder og detailbutikker i kampagnen.

Marts-august 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834