August - d​ecember: Primærproducentens direkte levering til den endelige forbruger og lokale detailvirksomheder og ægpakkerier

Kampagnen har fokus på at øge regelefterlevelsen for primærproducenter, der leverer fødevarer af animalsk oprindelse, og dermed også minimere risikoen for, at der sælges farlige fødevarer.

Fødevarestyrelsen oplever en stigende forbrugerinteresse for at købe animalske fødevarer lokalt, gerne direkte fra primærproducenterne.

Nogle forbrugere ønsker eksempelvis at anvende rå mælk frem for pasteuriseret og homogeniseret mælk, eller æg leveret direkte fra stalddøren. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at primærproducenter er registreret til de aktiviteter de har, og at de overholder lovgivningen for det relevante område. Dette for at øge regelefterlevelsen for primærproducenter, der leverer fødevarer af animalsk oprindelse, og dermed også minimere risikoen for, at der sælges farlige fødevarer.

Kontrolkampagnen har fokus på levering til den endelige forbruger og levering til lokale detailvirksomheder samt eget lokalt ægpakkeri af fjerkræ, kaniner, mælk og æg. Det er relevant, at vejlede om og kontrollere reglerne, blandt andet fordi der er indført nye, højere grænser for, hvor mange stykker fjerkræ en primærproducent må slagte og levere direkte til endelige forbrugere samt levere direkte til lokale detailvirksomheder. Samtidig er det blevet tilladt for primærproducenten at udtage organer fra fjerkræet før levering. Ligeledes er der indført nye, højere grænser for, hvor mange æg en primærproducent må levere direkte til endelige forbrugere, eller levere til egen detailvirksomhed eller eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning.​

Kampagnen går ud på:

 • at kontrollere, at primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere og levering til lokale detailvirksomheder og eget ægpakkeri af æg og tamfjerkræ og kaniner samt stalddørssalg af mælk er registreret til aktiviteterne.
 • at kontrollere, at primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere og levering til lokale detailvirksomheder og​ eget ægpakkeri af æg og tamfjerkræ og kaniner samt stalddørssalg af mælk overholder reglerne for disse aktiviteter.

Formålet er at vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterlevelsen ved:

 • primærproducenters direkte levering til endelige forbrugere af mælk, æg, tamfjerkræ og kaniner
 • primærproducenters levering til egen detailvirksomhed eller egen lokal bod på offentlige markeder eller eget æg pakkeri af æg og levering til lokale detailvirksomheder af tamfjerkræ og kaniner

Formålet er at ​vejlede og kontrollere primærproducenter med ovennævnte aktiviteter om bl.a.:

 • hygiejneregler
 • registreringskrav
 • sporbarhedskrav
 • mængde- og afstandsgrænser
 • salmonellaregler
 • handelsnormer ved salg af konsum æg​ 
 • Europa parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om opretholdelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
 • Bekendtgørelse nr. 1518 af 15. december 2022 om fødevarehygiejne
 • Bekendtgørelse nr. 1520 af 15. december 2022 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
 • Bekendtgørelse nr. 1819 af 2. december 2020 om forholdsregler vedr. Salmonellose hos fjerkræ samt Salmonella og Campylobacter i slagtefjerkræ m.m.
 • Bekendtgørelse nr. 499 af 23. marts 2021 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil
 • Primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere af mælk, æg, tamfjerkræ og kaniner
 • Primærproducenter med levering til egen detailvirksomhed eller egen lokal bod på offentlige markeder eller eget æg pakkeri af æg og levering til lokale detailvirksomheder af tamfjerkræ og kaniner

Kampagnen løber fra august-december 2023.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834