September - december: Jægererklæring

Vildthåndteringsvirksomheder og jægere skal sikre sig, at indleveret storvildt medfølges af en erklæring. Erklæringen skal være udfyldt af en person, der er uddannet i vildtets normale biologi, sygdomme og fødevaresikkerhed.

Der skal følge en erklæring med, når man indleverer storvildt, såsom hjorte og vildsvin, til en vildthåndteringsvirksomhed. Erklæringen skal være udfyldt af en person, der er uddannet i vildtets normale biologi, sygdomme og fødevaresikkerhed. Erklæringen skal dokumentere, at denne person har undersøgt dyrekroppen for tegn på sundhedsfare, og at dyret kan spores tilbage til et bestemt jagtområde og tidspunkt for nedlæggelse. Den pågældende person kan selv have nedlagt vildtet, men kan også være en anden person i jagtselskabet eller i umiddelbar nærhed af jagtstedet.

Det er vigtigt med en sådan erklæring, fordi man skal kunne spore tilbage, f.eks. hvilket jagtområde kødet kommer fra i tilfælde af sygdomme eller forurening og af hensyn til både dyresundhed og fødevaresikkerhed.

Med denne kontrolkampagne vil Fødevarestyrelsen sikre, at vildthåndteringsvirksomheder og jægere er opmærksomme på, at alt indleveret storvildt skal følges af en jægererklæring, samt at jægererklæringen er udfyldt korrekt.

Læs mere om håndtering af vildt og find blanketter til jægererklæringer

Formålet med denne kontrolkampagne er, at: 

  • indsamle viden om den nuværende håndtering af jægererklæringer hos vildthåndteringsvirksomheder
  • vejlede vildthåndteringsvirksomheder om kravene til jægererklæringer
  • kontrollere, at vildthåndteringsvirksomheder ikke tager imod vildt uden jægererklæringer
  • kontrollere, om vildthåndteringsvirksomheder har styr på, at jægererklæringerne er udfyldt korrekt og af uddannede personer indenfor dette fagområde

Mere information følger

Mere information følger

September til december 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834