August - november: Mærkning af færdigpakkede fødevarer

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2024 kontrolkampagne vedrørende mærkning af færdigpakkede fødevarer som en opfølgning på kampagnen i 2022

Forbrugerne kan få utilstrækkelig oplysning ved køb af fødevarer, hvis mærkningen er mangelfuld eller ukorrekt, f.eks. ved manglende mærkning på dansk, ikke korrekte eller forkert varebetegnelser m.v.

Forbrugerne risikerer således at få en anden fødevare med hjem, end hvad de med rette kunne forvente ud fra den angivne mærkning. Det kan i nogen tilfælde have betydning for fødevaresikkerheden, hvis vigtige mærkningsoplysninger (f.eks. om allergener) ikke kan læses ordentligt (pga. utydelig eller meget lille trykstørrelse) eller hvis ingredienslisten er mangelfuld.

Med denne kampagne ønsker vi at sætte fokus på de obligatoriske mærkningsoplysninger på færdigpakkede fødevarer.

Siden fødevareinformationsforordningen trådte i kraft i december 2014, har der været gennemført en kampagne i 2022 i relation til generel obligatorisk mærkning.

Denne kampagne vil være en opfølgning på den regelefterlevelse på 88,6 % som blev konstateret ved kampagnen i 2022 og skal sætte fokus på korrekt mærkning af færdigpakkede fødevarer og desuden give et billede af, om regelefterlevelsen på området er blevet bedre.

I denne kampagne fokuseres der på færdigpakkede fødevarer samt fødevarer der er pakker til salg over flere salgsdage. Kontrollen foretages hos de virksomheder, der har ansvaret for mærkning af fødevarerne, dvs. producenter af fødevarer og importører.

Formålet med kampagnen er at kontrollere og vejlede om:

  • Mærkningens skriftstørrelse, læsbarhed, synlighed og sprog
  • De obligatoriske fødevareinformationer som fremgår af artikel 9 i fødevareinformationsforordningen (ingrediensliste, nettoindhold, holdbarhed m.m.)
  • Om regelefterlevelsen på de obligatoriske mærkningsoplysninger på færdigpakkede fødevarer er blevet forbedret siden sidste kampagne

Mere information følger

Mere information følger

August til november 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834