April - december: Marked og festival

Kampagnen har fokus på kontrol af midlertidige fødevarevirksomheder samt mobile madboder på markedspladser og festivaler. Kampagnen skal bidrage til at sikre, at fødevarevirksomhederne, både registrerede og uregistrerede, overholder reglerne på området samt at afdække behovet for yderligere vejledning.

Kontrolkampagnen omfatter både registrerede og uregistrerede fødevarevirksomheder.

Registrerede fødevarevirksomheder er omfattet af den generelle fødevarelovgivning, herunder hygiejnereglerne, dog med lidt lempeligere krav til mobile eller midlertidige lokaler. I disse virksomheder føres basiskontrol.

Uregistrerede fødevarevirksomheder er omfattet af den generelle fødevarelovgivning, men ikke af de specifikke krav til indretning og drift. Virksomhederne er altid ansvarlige for den mad, der fremstilles, sælges eller gives til andre. Det betyder bl.a., at maden ikke må kunne gøre folk syge.

For begge typer fødevarevirksomheder kan der være foretaget væsentlige ændringer i deres aktiviteter af betydning for fødevaresikkerheden og kontrolbehovet. Virksomhederne er ikke altid opmærksomme på at meddele ændringerne til Fødevarestyrelsen, hvorfor Fødevarestyrelsen kun vil blive opmærksom på det i forbindelse med kontrolbesøg eller anmeldelse.

Kampagnen bidrager til at sikre, at fødevarevirksomhederne ved lejlighedsvise arrangementer, som markeder og festivaler, overholder reglerne på området samt at afdække behovet for yderligere vejledning.

Formålet med kampagnen er at:

  • Kontrollere om virksomhederne er under eller over bagatelgrænsen for om de skal være registreret hos Fødevarestyrelsen
  • Kontrollere om virksomheden overholder relevante hygiejneregler, herunder bl.a. adgang til toiletter, tilstrækkelige håndvaskefaciliteter, personlig hygiejne, skadedyrssikring, opbevaringstemperatur og køl/varmholdelse
  • Kontrollere at der ikke sælges farlige fødevarer, dvs. fødevarer der er sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde eller fødevarer, hvor der ikke er sporbarhed
  • Vejlede virksomhederne om relevante fødevareregler
  • Opnå en mere ensartet kontrolindsats i disse virksomheder på tværs af landsdele
  • Indsamle data fra virksomheder under bagatelgrænsen til sammenligning med registrerede virksomheder

Mere information følger

Mere information følger. 

April - december 2024

Mere information følger.

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834