Marts - juni: Sundhedsanprisninger af kosttilskud

Sundhedsanprisninger anvendes ofte på kosttilskud. Kampagnekontrollen udføres på baggrund af EU-reglerne for sundhedsanprisninger og fødevareinformation.

Forbrugerne skal kunne stole på de sundhedsanprisninger, der anvendes om kosttilskud.

Virksomheder må kun anprise med sundhedsmæssige egenskaber for kosttilskud, hvis anprisningerne er godkendte i EU. Eksempler på godkendte sundhedsanprisninger er ”DHA bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion” og ”Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler”.

Fødevarestyrelsens erfaringer fra kontrollen viser, at der ved markedsføring af kosttilskud f.eks. anvendes sundhedsanprisninger, som ikke er godkendte, og at der anvendes sygdomsanprisninger, der i alle tilfælde er forbudte at anvende.

Det er ikke tilladt at anvende sygdomsanprisninger i markedsføringen af kosttilskud, da det er vildledende for forbrugeren, hvis et kosttilskud i markedsføringen tillægges egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller giver indtryk af sådanne egenskaber.

Erfaringer fra tidligere kontrolkampagner om sundhedsanprisninger på andre typer af fødevarer viser også, at betingelserne for brugen af godkendte sundhedsanprisninger ikke altid er overholdt, og at der anvendes mange uspecifikke sundhedsanprisninger.

Derfor har Fødevarestyrelsen fokus på anprisningskontrol, dels så forbrugerne ikke bliver vildledt, dels for at vejlede virksomhederne, da reglerne kan være svære for virksomhederne at forstå og bruge.

Her kan du læse mere om, hvordan du bruger sundhedsanprisninger.

  • Kontrollere om sundhedsanprisninger, der er anvendt i markedsføringen af kosttilskud, anvendes i overensstemmelse med reglerne.
  • Kontrollere om der er anvendt sygdomsanprisninger i markedsføringen af kosttilskud.
  • Vejlede virksomhederne om brug af sundhedsanprisninger og om forbuddet mod sygdomsanprisning for at øge virksomhedernes kendskab til reglerne.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer.
  • Vejledning nr. 9904 af 21. oktober 2019 om ernærings- og sundhedsanprisninger.
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne.
  • Mærkningsvejledningen (juni 2022).
  • Bekendtgørelse om kosttilskud (nr. 141/2023).
  • Vejledning om kosttilskud (nr. 9965/2019). 

Virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til Fødevarestyrelsen. Det vil sige f.eks. importører, herunder detailvirksomheder, og producenter (1.led). Kontrollen omfatter også ultralavrisikovirksomheder.

1. marts til 30. juni 2024

Mere information følger

Kontakt

Fødevarestyrelsens pressetelefon
Telefon:2284 4834