Om plantelisten til privat brug

Siden her uddyber brugen af plantelisten

Fødevareaktiviteter, der hører til ​privatsfæren, er ikke omfattet af reglerne i fødevarelovgivningen. Men hvis der er tale om erhvervsmæssig fødevareaktivitet, uanset om det er en fødevarevirksomhed under eller over den såkaldte bagatelgrænse for fødevarevirksomhed, gælder reglerne i fødevarelovgivningen, herunder reglerne om novel food.

I plantelisten til erhvervsmæssigt brug, fremgår det, om planten kræver en novel food-godkendelse før markedsføring i EU.

Plantelisten - til erhverv

Læs om hvorvidt dine aktiviteter hører til privatsfæren eller er fødevarevirksomhed

Reglerne for, hvad der må indsamle​s i naturen, administreres af Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Der er regler for, hvor, hvad og hvor meget du må samle på henholdsvis private og offentligt ejede arealer. 

Læs om regler for færdsel på statsejede naturområder på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs om regler for færdsel i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Det er vigtigt med korrekt identifikation af planter der sankes. Sankes råvarerne i naturen, er det vigtigt med korrekt identifikation. Det kan have store konsekvenser, hvis man fx får fat i den giftige liljekonval i stedet for det hvidløgsduftende ramsløg. Billederne her i plantelisten kan ikke bruges som identifikation alene. Typiske forvekslingsmuligheder er beskrevet sammen med den enkelte plante.