Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarevirksomhed - Autorisation / registrering / ejerskifte / ændring / ophør

Fødevarevirksomheder skal være registreret eller autoriseret hos Fødevarestyrelsen, før de starter fødevareaktiviteter. Udfyld blanketten på denne side.

​​​​
  Gå​ til blanket​​​​​​​​


​Praktisk info om at udfylde og sende blanketten

Registreringsblanketten kan ikke tilgås på mobil. Du skal derfor udfylde blanketten fra en computer. Du kan benytte browserne Edge, Chrome, Firefox og Internet Explorer 11 eller 12. 

Du skal bruge MitID, MitID Erhverv, NemID eller NemID medarbejdersignatur til at logge på, samt underskrive blanketten digitalt når den er udfyldt.

For at benytte MitID skal JavaScript være aktiveret i din browser:

Find vejledning til aktivering af JavaScript i din browser her

For at benytte MitID Erhverv skal virksomheden være tilsluttet til dette.

Hvis I ikke allerede har MitID Erhverv, kan I læse mere her

Hvis du oplever problemer med at logge ind med MitID, kan du få hjælp ved MitID's support

For at underskrive med NemID medarbejder signatur skal du have installeret et NemID Nøglefilsprogram på din PC.

Gå til NemID Medarbejdersignatur

Log på selvbetjening og følg derefter anvisningerne.

Hvis du allerede har installeret Java-fri NemID, behøver du ikke foretage dig yderligere.

Hent NemID nøglefilsprogram med Internet Explorer
Hent NemID nøglefilsprogram med Google Chrome
Hent NemID nøglefilsprogram med Mozilla Firefox

Har du problemer med at logge ind med dit NemID, kan du få hjælp ved NemID's support

Find flere opl​​​ysninger her om obligatorisk digital registrering/autorisation

Start af ny virksomhed – udfyld blanketten

Når du anmelder din fødevarevirksomhed til registrering via den digitale blanket, modtager du en mail fra Fødevarestyrelsen straks efter, du har sendt blanketten. Du får en registrering på mail, hvis du skal registrere din virksomhed. Hvis din virksomhed skal autoriseres, får du besked om det, og vi kontakter dig for at aftale et tidspunkt for et autorisationsbesøg. Du må ikke gå i gang med dine fødevareaktiviteter, før vi har været på besøg, og din virksomhed har fået en betinget autorisation.​

Hvis du ikke modtager svar fra Fødevarestyrelsen, skal du indsende blanketten igen eller kontakte vores Kundecente​r.

Du kan kontakte Kundecentret her 

Se denne guide: Sådan registrer du din fødevarevirksomhed

Gå til startpakke for nye fødevarevirksomheder for at se, hvad du skal være opmærksom på, når du starter en ny virksomhed

Læs mere i autorisationsvejledningen

Ejerskifte, overtagelse af en fødevarevirksomhed – udfyld blanketten

Den nye ejer af en fødevarevirksomhed skal altid melde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen. Det er den nye ejers CVR-nummer, der skal benyttes til ejerskiftet.

Læs mere i autorisationsvejledningen

Videreførelse af kontrolhist​​orik

De fleste af Fødevarestyrelsens registrerede virksomheder er omfattet af stikprøvebaseret basiskontrol og kan nu ikke længere få videreført kontrolrapporter ved ejerskifte eller flytning.

Læs mere om vid​ereførelse af kontrolrapporter her

Væsentlige ændringer i virksomheden eller flytning af virksomheden – udfyld blanketten

Du skal oplyse, hvis du ændrer væsentligt i indretningen eller aktiviteterne i virksomheden.
Hvis du f.eks.: 

 • udvider varesortimentet fra ikke-kølevarer til kølevarer
 • udvider fra at sælge færdigvarer til også at producere fødevarer
 • begynder også at indføre fødevarer fra andre lande
 • skifter fra detail til engros eller fra engros til detail.

Hvis du flytter din virksomhed til en ny adresse, uanset om flytningen er til en anden etage i samme ejendom, til en naboejendom eller til en anden by, skal du oplyse om det. Din virksomhed vil blive oprettet på den nye adresse. 

Du må ikke gå i gang med nye aktiviteter eller på den nye adresse, før virksomheden er registreret eller autoriseret til de nye aktiviteter eller på den nye adresse.​

Skift fra detail til engros eller fra engros til detail – udfyld blanketten

Hvis virksomheden skifter fra at være en detailvirksomhed til engrosvirksomhed eller omvendt, skal du anmelde det som en væsen​​tlig ændring. Det gælder også, hvis du skifter til eller fra virksomhedstypen detail med engros. ​​

Ophør – lukning af virksomheden – udfyld blanketten

Du skal bruge blanketten til at give besked om ophør/lukning af din virksomhed.

Bed om adgang til virksomhedens e-Boks-konto

Inden du lukker din virksomhed, skal du sørge for at søge om adgang til din erhvervs-e-Boks efter lukningen. På den måde undgår du at miste vigtige breve og andet post, der ellers vil gå tabt. 

Du kan søge om adgang til din erhvervs-e-Boks efter lukningen på e-boks.dk

Import, økologi, eksport af kød m.m. – udfyld blanketten

Du sk​​​al også bruge blanketten:

 • ved start af indførsel af animalske fødevarer fra andre samhandelslande
 • ved import, opbevaring eller tilberedning af økologiske fødevarer
 • ved start af andre særlige aktiviteter, f.eks. eksport af kød til visse lande
 • ved indførsel, fremstilling eller engrossalg af fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande, der er bestemt til at komme i berøring med fødevarer)
 • ved start af økologiske fødevareaktiviteter
 • ved levering fra din fødevarevirksomhed af restprodukter af fødevarer til foderbrug
 • ved ansøgning om tilladelse til at levere kød fra dit slagteri, før kødet er kølet ned til 7°C. Vælg: "Foretager du væsentlige ændringer, som ikke er nævnt ovenfor?" og skriv: "Transport af ikke fuldt kølet kød" i det felt, hvor du skal beskrive ændringen 


Registrering til at levere animalske fødevarer fra en detailvirksomhed til andre fødevarevirksomheder efter 1/3-reglen og oplagringsreglen​

Når du driver en detailvirksomhed og ønsker at levere animalske fødevarer til andre detailvirksomheder, skal du anmelde denne aktivitet som en væsentlig ændring. Du får i blanketten mulighed for at krydse af, at du vil levere efter 1/3-reglen. Du skal føre regnskab med dine leverancer efter 1/3-reglen.

​Der er også mulighed for at levere animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen. Det forudsætter, at fødevarerne er produceret i autoriserede virksomheder, og at du udelukkende har transporteret og oplagret varerne, samt at du har overholdt temperaturkrav for varerne. Der skal ikke føres særligt regnskab med leverancer efter oplagringsreglen.

Blanketten indeholder ikke mulighed for at krydse af, at du vil levere efter oplagringsreglen. Derfor bliver din virksomhed registreret til også at levere efter oplagringsreglen, når du krydser af, at du vil levere efter 1/3-reglen.

Hvis du specifikt anmelder, at du ønsker at levere efter oplagringsreglen ved at skrive det i et tekstfelt på blanketten, bliver du kun registreret til at levere efter 1/3-reglen, hvis du har krydset af, at du vil levere efter 1/3-reglen.


Registrering til visse former for primærproduktion

Du skal bruge blanketten til at blive registreret til visse former for primærproduktion.

Hvis du er landmand, skal du ikke bruge blanketten, men i stedet gå ind på landbrugsindberetning.dk. Se nedenfor under overskriften ”Primærproducent af fødevarer – brug Landbrugsindberetning.dk”.

Du skal bruge blanketten, hvis du:

 • indvinder salt til fødevarebrug, uanset om du graver det op fra en salthorst eller udvinder det ved saltsydning
 • indvinder kalk til fødevarebrug
 • indvinder andre mineraler til fødevarebrug

Hvis du først og fremmest sælger salt, kalk og lignende til andre fødevarevirksomheder, skal du angive det i blanketten og så vælge punktet: ”Fremstilling/pakning af tilsætningsstoffer, kosttilskud, særlig ernæring, sukker, krydderier, salt og lign.”

​Hvis du først og fremmest sælger salt, kalk og lignende direkte til forbrugere, skal du angive det i blanketten og så vælge punktet: ”Salg af fødevarer indsamlet i naturen, fx svampe, bær, ramsløg, birkesaft, tang, og lignende (Biavlere anmeldes hos Landbrugsstyrelsen)”


Specielt for kæder, f.eks. supermarkedskæder – udfyld blanketten

Hav en liste klar over de medlemmer af kæden, der er omfattet af ændringen. Listen skal indeholde navn, adresse, afdelingsnavn og P-nummer på virksomhederne.

Læs mere i denne guide: Sådan kan kæder melde væsentlige ændringer

Hvornår skal du ikke bruge blanketten?

​​​Du skal ikke bruge blanketten:

 • Hvis fødevarevirksomheden ligger under bagatelgrænsen, eller virksomhedens aktiviteter ligger inden for privatsfæren. Find ud af, om aktiviteterne ligger under bagatelgrænsen eller inden for privatsfæren i denne guide: Skal min virksomhed registreres hos Fødevarestyrelsen?

For følgende type​​r af fødevarevirksomhed skal du ikke bruge blanketten, men kontakte Fødevarestyrelsen før start:

 • ​Spirevirksomhed
 • ​Kvindemælk​scentral
 • Virksomhed, der som led i fødevareproduktion afliver eller tilbereder insekter.
 • Mellemhandler af muslinger m.m., som skal registreres som primærproducent
 • Vildtdepot, som skal registreres som primærproducent

Hvis en fødevarekontaktmaterialevirksomhed har en registreringspligtig aktivitet, der årligt udgør højst 1.000 enheder og en omsætning på højst 50.000 kr.

Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Du kan kontakte Fødevarestyrelsen her

Primærproducent af fødevarer – brug Landbrugsindberetning.dk​

Hvis du er primærproducent af produkter til fødevarebrug (f.eks. kød, insekter, mælk, æg og/eller dyrker grøntsager, brødhvede, maltbyg, kartofler mv.), skal alle dine registreringer, herunder oprettelse og ophør, ske på Landbrugsindberetning.dk

Gå til Landbrugsindberetning.dk

Biavler – registrer dig hos Landbrugsstyrelsen

Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen. Biavlere skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Læs mere om registrering som biavler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om salg af honning

Kurer/courier 

Registreringsvejled​ning til transportører - detail

Guide for registration as courier - retail

Ændret 1. maj 2023